Liturgia Słowa

Zarząd i studenci

Zarząd


Zarząd WSD DL, w roku sprawozdawczym, stanowili:       

- rektor – ks. dr Piotr Kot;

- dyrektor administracyjny – ks. dr Piotr Zawadka;

- prefekci: ks. dr Sławomir Kowalski i ks. mgr – lic. Piotr Góźdź;

- ojcowie duchowni: ks. dr Krzysztof Wiśniewski, ks. dr Paweł Wołczański i ks. mgr Paweł Sajdutko.


Studenci  

 

     W roku sprawozdawczym do kapłaństwa przygotowywało się łącznie 36 alumnów. Na roku I: 4, na roku II: 3, na III: 7, na IV: 5, na V: 9, na VI: 2. Na urlopie dziekańskim przebywało 6 alumnów. 7 alumnów V roku złożyło prace magisterskie w PWT we Wrocławiu i zdało egzaminy magisterskie. W dniu 23 kwietnia br. w katedrze legnickiej 4 akolitów przyjęło święcenia diakonatu, a w dniu 21 maja br. 2 diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu. Święceń diakonatu i prezbiteratu udzielił J.E. ks. bp prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski, Biskup Legnicki.

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji