Liturgia Słowa

Zakładanie koła w parafii

WSKAZANIA W SPRAWIE ZAKŁADANIA KÓŁ
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
DIECEZJI LEGNICKIEJ

 1. Członkiem Towarzystwa może być każdy, kto cieszy się dobrą opinią w swojej parafii i pragnie wspomagać Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej.

 2. Członkiem Towarzystwa może być także instytucja lub przedsiębiorstwo, którego działalność nie sprzeciwia się wierze i moralności chrześcijańskiej.

 3. Nabór członków towarzystwa może dokonywać się przez indywidualne zgłoszenia i przez zaproszenie przez Księdza Proboszcza, czy innych członków Towarzystwa.

 4. Członków należy wpisywać do specjalnej księgi, w której można zapisywać również zobowiązania: zobowiązania modlitwy (np. modlitwę codzienną, raz w tygodniu różaniec, Komunia św.) i ofiary materialne (np. miesięczną kwotę wpłacaną na rzecz Seminarium Duchownego).

 5. Członkowie otrzymują specjalną legitymację przy zapisywaniu względnie w terminie późniejszym.

 6. Spośród członków Ksiądz Proboszcz wybiera prezesa Koła, którym powinien zostać członek cieszący się w środowisku dużym autorytetem, dobry chrześcijanin, odznaczający się duchem inicjatywy.

 7. Członkowie wybierają spośród siebie sekretarza i skarbnika Koła.

 8. Dniem spotkań członków Koła i modlitwy za Seminarium winien być pierwszy czwartek miesiąca, albo pierwsza sobota czy pierwsza niedziela miesiąca.

 9. Spotkanie winno składać się: z modlitwy o powołania i w intencji Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, omówienie jakiegoś tematu z zakresu troski o powołania (dokumenty Vaticanum II nt. powołań, poszczególne rozdziały adhortacji "Pastores dabo vobis"). Można zorganizować spotkanie z przełożonymi Seminarium. Na spotkaniu należy omówić sprawy organizacyjne i zastanowić się nad możliwościami działania Koła w konkretnych warunkach życia parafii.

 10. Członkowie Koła winni dbać, by w gablotkach parafialnych były podawane aktualne informacje o życiu WSD i odpowiedzialności za powołania.

 11. Działalność Koła winna się zaznaczać szczególnie podczas Tygodnia Modlitw o powołania, jesiennej zbiórki na rzecz Seminarium i przy zbieraniu ofiar na wszystkich cmentarzach na terenie Diecezji w dzień Wszystkich Świętych.

 12. Koło może organizować okresowe pielgrzymki do Sanktuariów naszej Diecezji lub innych w intencji powołań.

 13. Zarząd główny Towarzystwa razem z Wyższym Seminarium Duchownym będzie przysyłał Kołom Parafialnym informacje i szczegółowe instrukcje dotyczące działalności Kół.

 14. Każdego roku Wyższe Seminarium Duchowne zaprosi członków Towarzystwa albo przynajmniej jego przedstawicieli do Katedry na wspólną modlitwę i spotkanie z przełożonymi i alumnami Seminarium.

 15. Za wszystkich dobrodziejów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, a zwłaszcza za członków Towarzystwa odprawiana będzie Msza św. w I czwartek miesiąca oraz codzienne modlitwy alumnów.

Legnica, dnia 16 maja 1993 roku.

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji