Liturgia Słowa

Zajęcia dydaktyczne

     Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 1 października 2015 r. i odbywały się w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i lektoratów. Prowadziło je ogółem 51 wykładowców, w tym: 2 biskupów, 36 prezbiterów z diecezji legnickiej, 1 z diecezji świdnickiej, 1 z archidiecezji wrocławskiej, 1 z diecezji opolskiej, 1 franciszkanin, 1 salwatorianin, 1 klaretyn oraz osoby świeckie: 2 lektorki języków obcych, 1 nauczyciel języka polskiego, 1 nauczyciel języka migowego, 1 nauczyciel pedagogiki specjalnej, 1 nauczyciel wychowania fizycznego i 1 aktor Teatru Współczesnego we Wrocławiu.

         

     W skład rady pedagogicznej wchodziło 4 profesorów, 3 doktorów habilitowanych – prof. PWT, 1 doktor habilitowany, 28 doktorów, 4 mgr-licencjatów i 4 magistrów. W ciągu całego roku akademickiego odbyły się 4 zebrania Rady Pedagogicznej.

         

     Alumni od roku III do V uczestniczyli w następujących seminariach naukowych: historia Kościoła, teologia dogmatyczna, teologia biblijna, teologia pastoralna, filozofia, teologia duchowości kapłańskiej i życia konsekrowanego, liturgika i katechetyka.

         

      Neoprezbiterzy uczestniczyli w 6 spotkaniach formacyjno dydaktycznych.

         

     Rok formacyjny zakończył się 25 czerwca 2016 r. udzieleniem posługi akolitatu 5 alumnom. Podobnie jak w ubiegłych latach nasi wykładowcy oprócz rodzimej uczelni podejmowali zajęcia dydaktyczne także w innych placówkach naukowych, między innymi w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy, w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach czy w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Legnicy.


Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji