Liturgia Słowa

Wykładowcy

    PROFESOROWIE WSD DIECEZJI LEGNICKIEJ
                                                                                          
J.E. Ks. bp prof. dr hab.
Zbigniew_Kiernikowski                           
Teologia biblijna
J.E. Ks. bp dr Marek Mendyk Katechetyka szczegółowa
Ks. dr Piotr Kot – Rektor Nowy Testament, wprowadzenie do Pisma Świętego
Ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk Liturgika
Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek Teologia dogmatyczna
O.  prof. dr hab. Piotr Liszka CMF Teologia dogmatyczna
Ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż Metodologia, Teologia pastoralna
Ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski Historia i geografia biblijna, Nowy Testament
Ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak Stary Testament, teologia biblijna 
Ks. dr hab. Andrzej Jarosiewicz Teologia dogmatyczna, ekumenizm
Ks. dr Tomasz Biszko Liturgika
Ks. dr Tomasz Czernik Katolicka Nauka Społeczna
Ks. dr Tadeusz Dąbski Prawo kanoniczne
Ks. dr Piotr Dębski Muzyka kościelna, kultura muzyczna Legnicy (wykład fakultatywny)
Ks. dr Piotr Duda Teologia moralna
Ks. dr Mariusz Habiniak Teologia pastoralna
Ks. dr Marek Korgul Pedagogika i dydaktyka, katechetyka fundamentalna
Ks. dr Jarosław Kowalczyk Katechetyka regulacje prawne, katechetyka materialna
Ks. dr Sławomir Kowalski Historia Kościoła, proseminarium
Ks. dr Stanisław Kusik Historia Kościoła
Ks. dr Adam Lasek Teologia fundamentalna, język włoski
Ks. dr Józef Lisowski Prawo kanoniczne
Ks. dr Mariusz Majewski Liturgika
Ks. dr Mirosław Makowski Homiletyka
Ks. dr Bolesław Orłowski Prawo kanoniczne
Ks. dr Stanisław Pajor SDS Teologia moralna
Ks. dr Jan Pazgan Historia filozofii
Ks. dr Andrzej Pławiak Nowy Testament
Ks. dr Leopold Rzodkiewicz Język grecki, patrologia
Ks. dr Krzysztof Wiśniewski Teologia dogmatyczna, wprowadzenie w chrześcijaństwo
Ks. dr Jacek Wojeński Katechetyka
Ks. dr Bogusław Wolański Teologia pastoralna, małe grupy religijne 
Ks. dr Paweł Wołczański Wprowadzenie w chrześcijaństwo, teologia duchowości
Ks. dr Piotr Zawadka Urbanitas sacerdotalis, teologia duchowości
Ks. dr Andrzej Ziombra Wstęp do filozofii, antropologia filozoficzna
Ks. mgr-lic. Piotr Góźdź Psychologia
O. mgr-lic. Józef Szańca OFMConv. Etyka
Ks. mgr Michał Gołąb Religiologia 
Ks. mgr Daniel Gołębiowski Muzyka kościelna
Ks. mgr Tomasz Kołodziej Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Ks. mgr Marek Lach Logika, metafizyka, filozofia przyrody, filozofia Boga, teoria poznania
Pani mgr Elżbieta Badiuk Język migowy
Pan mgr Piotr Bielski Wychowanie fizyczne
Pani mgr Barbara Jujeczka Język łaciński
Pani mgr Anna Trajewska Język angielski
Pani mgr Ewa Wojtyło Konwersatorium z języka polskiego
Pan Medard Plewacki Fonetyka

 

    Legnica, 2.10.2017r.

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji