Liturgia Słowa

Przełożeni

 

   

 

 

 

 
Ks. dr Piotr Kot
rektor
 

 

   

 

 

 

  Ks. dr Piotr Zawadka
dyrektor administracyjny
 
     
   
  Ks. mgr Tomasz Kołodziej
prefekt
 
   
   
 

Ks. mgr-lic. Mateusz Kopania

prefekt

 

 

   

 

Ks. dr Paweł Wołczański 
ojciec duchowny 


Ks. dr Krzysztof Wiśniewski
ojciec duchowny 

 

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji