Liturgia Słowa

Przełożeni

 

   

 

 

 

 
Ks. dr Piotr Kot
rektor
 

 

   

 

 

 

  Ks. dr Piotr Zawadka
dyrektor administracyjny
 
     
   
 
Ks. mgr Tomasz Kołodziej
prefekt

 

 

   

 

Ks. dr Paweł Wołczański 
ojciec duchowny 


Ks. dr Krzysztof Wiśniewski
ojciec duchowny 

 

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji