Liturgia Słowa

Prace konserwatorskie i remontowe

   W minionym roku akademickim wykonano liczne prace remontowe oraz prace mające na celu utrzymanie budynku WSDDL we właściwym stanie, m in.:

- kapitalny remont wszystkich łaźni  i toalet kleryckich,

- kapitalny remont łazienki profesorskiej,

- wymiana części instalacji elektrycznej,

- wymiana kilku drzwi,

- adaptacja połączona z kapitalnym remontem oratorium.


   Wdzięczni Bogu za miniony rok działalności formacyjnej naszego Seminarium jesteśmy świadomi, że podejmowanie wspomnianych powyżej dzieł było możliwe dzięki pomocy i opiece Bożej oraz życzliwej obecności wielu osób duchownych i świeckich, które nieustannie juz od lat wspierają nas swoimi modlitwami i ofiarami. 


  Cała legnicka wspólnota seminaryjna otacza wdzięczną pamięcią modlitewną Księży Biskupów, którzy na co dzień są bardzo zatroskani o Seminarium, tak ważne i potrzebne miejsce kształtowania przyszłych pokoleń duszpasterzy. Dziękujemy także wszystkim członkom Towarzystwa Przyjaciół naszej uczelni. 


   Z  nadzieją  pokładaną w Bogu rozpoczynamy kolejny rok nauki, pracy i modlitwy w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej.

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji