Liturgia Słowa

Pasje

Koło PTTK

   Jednym z celów pobytu w WSD jest poznanie oraz zdobycie umiejętności przeżywania Piękna. Okres sześcioletniego przygotowania do kapłaństwa nie jest tylko czasem zamknięcia w murach Seminarium, izolacji od bezeceństw świata zewnętrznego, szukania tegoż Piękna w medytacji, rozmyślaniu, Słowie Bożym. Życie kleryka nie polega jedynie na usystematyzowanej i prowadzonej w kaplicy, czy kościele modlitwie, lekturze Pisma Świętego, energicznej pracy oraz wytężonej nauce. Poza czysto teoretyczną wiedzą z teologii, filozofii, czy duchowości możemy przede wszystkim zdobywać umiejętności praktyczne. Jednym ze sposobów nauki tego praktycznego dostrzegania Boga w codziennym, otaczającym nas świecie jest działające w naszym domu KOŁO PTTK. Jego opiekunem jest ksiądz prefekt dr Adam Lasek, namiętny globtroter i obieżyświat, który swoimi pasjami zaraża otwartych na wszelkie wyzwania kleryków. Zaszczytną i wzniosłą funkcję prezesa pełni kleryk Łukasz Michalczuk z trzeciego roku (zapalony skaut, wędrowiec i podróżnik). Do owej turystyczno-krajoznawczej wspólnoty należy silna grupa kilkunastu alumnów, którzy swoje zamiłowania często pielęgnowali jeszcze przed wstąpieniem do Szkoły Życia. Jako klerycy mamy możliwość rozeznawania powołania, nauki spontanicznej modlitwy wynikającej z zachwytu nad wielkością stworzenia i odnajdowania wspomnianego Piękna w niezmierzonych przestrzeniach świata wysokich poziomów. Volens nolens obecność kleryków, czy księży w sutannach, koloratkach - modlących się Liturgią Godzin, różańcem, czy rozważających drogę krzyżową na turystycznym szlaku - daje, często nie docenianą, możliwość ewangelizowania Ludzi Gór.

 

   Mnogość obowiązków, spora liczba wykładów i ćwiczeń uniemożliwia nam częste i długie wojaże. Miejscem naszych wypraw są przede wszystkim Sudety. Szczególnie upodobaliśmy sobie okolice Szklarskiej Poręby, gdzie znajduje się Dom Rekolekcyjny WSD, który służy nam jako baza noclegowo-wypadowa. Staramy się przynajmniej raz w miesiącu zorganizować interesującą eskapadę w pobliskie Karkonosze. Koło PTTK to grupa, która daje możliwość ucieczki od niezmiennego gwaru miasta i ciszy Seminarium do równowagi i spokoju gór. To w nich człowiek uczy się pokory, uświadamia sobie własną ograniczoność i słabość. Zdobywanie kolejnych szczytów kształtuje cierpliwość i wytrzymałość. Poprzez wysiłek fizyczny zaczynamy rozumieć wyższość życia wewnętrznego nad czczą pogonią za złudnymi i przelotnymi dobrami tego świata. Wspólne pokonywanie fizycznych i psychicznych ograniczeń wynikających ze strachu przed ogromem, przytłaczającą gigantycznością i tajemniczością gór zaprawia nas w budowaniu jedności i braterskiej miłości. Lecz przede wszystkim są one dla nas szkołą duchowości, nowym mistycznym doświadczeniem, "dotknięciem" Boga niewidzialną ręką euforycznego odkrycia Piękna w nieskalanej ludzkimi dłońmi przyrodzie. Wśród innych, mniej ważnych (choć istotnych) dobrodziejstw płynących z uprawiania turystyki górskiej wspomnieć należy między innymi: o błogosławionym wpływie wysiłku na spadek masy ciała, która w zorganizowanym i ujednoliconym środowisku seminaryjnym (oferującym - nota bene - całkiem smaczną kuchnię) nierzadko przekracza dopuszczalną normę; o gratyfikacjach płynących z niczym nie zastąpionych kontaktów z drugimi ludźmi, z poszerzania swoich horyzontów, odkrywania uroczych i zniewalających zakątków naszego globu.

 

   Góry są dla nas niejako Brewiarzem, w którym zawarte są najpiękniejsze modlitwy opiewające dobroć, potęgę, miłosierdzie i świętość Boga. Brewiarzem, który ciągle piszemy nieustannie zapełniając jego stronnice psalmami najszczerszego zachwytu, niezmierzonej miłości i niesłabnącej nadziei zjednoczenia się z nie możliwym do opisania i wyrażenia bezmiarem Chwały Pana.

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji