Liturgia Słowa

Pasje

Wolontariat

WOLONTARIAT ALUMNÓW W DOMU DZIECKA


Każde dziecko przychodzące na świat jest "epifanią" Boga, jest darem życia, nadziei i miłości. Kościół wie, że w każdym ochrzczonym odnawia się nie tylko dar życia, ale także cud wiary; dostrzega jego nieustanne odnawianie się i doświadcza tajemnicy zbawienia, przeznaczonego dla wszystkich ludzi.

Sługa Boży Jan Paweł II

 

Jednym z licznych charyzmatów Jana Pawła II był dar i umiejętność kontaktowania się z różnymi ludźmi. Jednak z największą życzliwością i miłością spoglądał na dzieci. Zwracał się do nich prostymi, ale głębokimi w swojej treści słowami. Dzieci słuchały Go, kochały i chętnie do Niego się garnęły.

 

Czym jest wolontariat?


Wolontariat ma na celu pomoc wychowankom Domu Dziecka w nauce, w rozwiązywaniu ich problemów, wspólnym spędzaniu wolnego czasu, a także przybliżaniu ich do Pana Boga. Tak więc głównym celem wolontariatu jest po prostu bycie z tymi dziećmi, obecność wśród nich ze świadectwem swojego życia i próbą zrozumienia ich problemów. 

Jest bardzo praktyczną częścią formacji do kapłaństwa. Jest okazją do rozwijania swojej osobowości, a bezinteresowna służba tym dzieciom daje wiele radości. Pomaga także uświadomić sobie, jak wielką rolę odgrywa w życiu rodzina. Dzięki tym spotkaniom możemy także poznać problemy współczesnej młodzieży i dzieci oraz rodzin, a także poznać sytuację i rolę Domów Dziecka w naszych czasach.

 

Uczestniczenie w ich życiu pozwala nam uczyć się przy każdym spotkaniu radości, budowania wspólnoty. Dzięki tym dzieciom możemy poznawać także siebie i być pozytywnie nastawionym do rzeczywistości nas otaczającej. Każde spotkanie pozwala odczuć radość w sercu i pewnie kroczyć w dalsze nasze życie.

Ten wolontariat jest także okazją do uczenia się nie tylko pracy z dziećmi, ale także uczenia się od dzieci. Możemy uczyć się prostoty, ufności Bogu i drugiemu człowiekowi, a także miłości do Nich.

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji