Liturgia Słowa

Pasje

Nasz chór

25 marca 1993 roku Ks. Biskup Tadeusz Rybak, Pierwszy Biskup Legnicki powołał do istnienia Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej. Zgodnie z myślą i posłannictwem Kościoła Liturgia jest szkołą formującą życie i duchowość kapłanów. Jest ona, jak przypomina Sobór źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Troska o godne i piękne sprawowanie liturgii jest zadaniem każdego duchownego. Dlatego do tych zadań przygotowują się alumni w seminarium i w tymże duchu powołany został do istnienia "Chór Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej."

 

   Jego działalność stała się pierwszym zewnętrznym przejawem działalności tej instytucji jaką jest Seminarium. Podczas Triduum Paschalnego w 1993 roku chór po raz pierwszy włączył się w przygotowanie poszczególnych obrzędów w katedrze legnickiej. Pierwszym dyrygentem chóru był Ks. Andrzej Białek. Chór w ciągu roku akademickiego włączał się w przygotowanie m.in.: inauguracji roku akademickiego, Triduum Paschalnego, świeceń prezbiteratu. Od roku 2000 opiekę nad chórem przejął Ks. Piotr Dębski. Chór z biegiem czasu rozwijał działalność angażując się w celebracje zwłaszcza w katedrze legnickiej oraz Seminarium. Zespół występuje również w innych świątyniach diecezji oraz w Polsce śpiewając w ciągu roku ok. 40 razy. Od roku 2007 dyrygentem chóru jest Ks. Daniel Gołębiowski. Skład chóru zmienia się z roku na rok, lecz to nie przeszkadza w przygotowywaniu wciąż nowego repertuaru oraz w byciu jakby jedną rodziną, której przyświeca jeden cel - głoszenie Dobrej Nowiny o Chrystusie.

 

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji