Liturgia Słowa

Pasje

Koło różańcowe

"Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka, jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólna odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazie Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historią żywych i umarłych powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i dostania się wraz z Nim współdziedzicami i Chwały Ojca".

Jan Paweł II

 

Żywy Różaniec jest zorganizowaną wspólnotą osób, które pragną modlić się codziennie tą maryjną modlitwą.

W naszym Domu Ziarna od 2000 roku istnieje jedna Róża, w skład której wchodzi 20 osobowa grupa kleryków naszego seminarium duchownego.

Opiekunem naszego koła jest Ojciec Duchowny
Ks. Krzysztof Wiśniewski.


Charyzmatem naszej wspólnoty jest codzienne odmawianie jednej tajemnicy różańcowej, która zostaje nam powierzona do rozważania na okres jednego miesiąca.

Przy comiesięcznej zmianie tajemnic warto zwrócić uwagę na to, że wszyscy członkowie modlą się w tych samych intencjach, tj. papieskiej intencji ogólnej i misyjnej, które wyznaczone są na cały rok, przez Ojca Świętego. Tak każdy alumn otrzymuje poświęconą tajemnicę różańcową do odmawiania, jednakże w taki sposób, aby w Żywej Róży, były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice: radosne, bolesne, światła oraz chwalebne. Tak więc, gdy poszczególni alumni "Żywej Róży" odmawiają dziennie jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały Różaniec Święty.

Pamiętajmy o modlitwie różańcowej -
gdyż pochodzi Ona z Nieba i do Nieba prowadzi!

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji