Liturgia Słowa

Pasje

Odnowa w Duchu Świętym

    Słysząc zlepek słów „Odnowa w Duchu Świętym” można albo się przyjemnie  uśmiechnąć, wybuchnąć śmiechem, wykrzyknąć z radości albo machnąć ręką. Czym jest Odnowa Charyzmatyczna i jak to się stało że taka grupa powstała w seminarium ?

    Trzeba powiedzieć wprost, że pierwszy Kościół był Kościołem bardzo charyzmatycznym.  Czytając Dzieje Apostolskie nie można tego przeoczyć. Sama Pięćdziesiątnica była przejawem ogromnej mocy działania Ducha Świętego w pierwotnym Kościele. To dzięki Pocieszycielowi prosta grupa rybaków miała w sobie tyle odwagi, aby wyjść z zamknięcia i głosić życie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Sami Apostołowie otrzymali wiele darów i czynili cuda podobnie jak Jezus.

    Sama Odnowa nie jest niczym innym jak tylko tym, czym żył kościół przez wieki. Jednak w XX i XXI wieku charakter charyzmatyczny został szczególnie wyakcentowany. Odnowa to zwrócenie uwagi na działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Przecież nikt bez Ducha Świętego nie może powiedzieć Panem jest Jezus.

    Odnowa w Duchu Świętym to przede wszystkim modlitwa uwielbienia. To odwrócenie uwagi z nas samych na Boga. To modlitwa wspólna, jednomyślna. Odnowa to akcent na dary i charyzmaty, które zostały nam dane podczas naszego chrztu i bierzmowanie. To odkrycie wspólnotowej modlitwy, to głoszenie proroctw czy mówienie z natchnienia Ducha Świętego.  Odnowa charyzmatyczna to także zwrócenie uwagi na medytacje chrześcijańską (rozmyślanie), ciszę i rekolekcje. To uzdrowienie naszej duszy, ducha i ciała. To Seminarium Odnowy Życia. Odnowa to prostu Kościół w wydaniu bardzo żywym.

    Jednak jak to się stało, że Odnowa trafiła do naszego seminarium ? Muszę przyznać że był to wielki dar. Podczas październikowych rekolekcji w naszym seminarium gościliśmy ks. Stanisława Orzechowskiego (dla znajomych Orzech), który podczas trzech dni starał ukazać czym jest Odnowa Charyzmatyczna. Nie tylko przeżyliśmy uzdrawiającą drogę krzyżową, sakrament namaszczenia, lecz wspólnie otworzyliśmy się na modlitwę wstawienniczą  i chrzest w Duchu Świętym. Grupa studentów z Wrocławia (Wawrzyny), która przyjechała wraz z księdzem Orzechowskim ukazała nam czym jest odnowa, jakie są jej owoce i jak niesamowicie widać w niej działanie Boga. Do dziś pamiętam słowa Orzecha zachęcające nas do utworzenia grupy Odnowy w naszym Seminarium.

    Ku chwale Bożej pierwsze pół roku i …. nic nie było ! Boże młyny mielą powoli, trzeba czekać. Jednak te pół roku pustyni wydało niesamowite owoce. Znalazło się parę pierwszych osób otwartych na Odnowę. Z początku zaczęło się  bardzo niewinnie. Modlitwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, przywoływanie obecności Ducha Świętego, wspólnie katechezy, modlitwy i dźwięk gitar. I tak minęły „wieczór i poranek” pierwszego półrocza. Po wakacjach ku mojemu zaskoczeniu, osób przychodziło coraz więcej. Powoli otwieraliśmy się na pierwsze dary i charyzmaty Ducha Świętego. Oprócz wspólnej modlitwy wstawienniczej doświadczyliśmy pierwszych darów w postaci glosolalii, darów proroctwa czy uzdrawiania. Mieliśmy szczęście uczestniczyć w Forum prowadzonym przez Neala Lozano w ośrodku – Mocnych w Duchu w Łodzi. Tam uczyliśmy się czym jest modlitwa uwolnienia i jak ją dobrze prowadzić. Wspomnienia i owoce są niezapomniane. Nie wspominam już licznych wyjazdów na Msze o uzdrowienie. Kolejny etapem było uczestniczyć w seminarium Odnowy życia trwające aż 10 tygodni. Zakończyło się to wszystko modlitwą o wylanie Ducha Świętego.  I tak minął ( w wielkim skrócie ponieważ o Odnowie możemy już napisać książkę) „wieczór i poranek” roku drugiego.

     Co przyniesie dzisiejszy rok ? Tego nikt nie wie nawet chyba sam Duch Święty ;)

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji