Liturgia Słowa

Pasje

Ruch Światło - Życie

Oaza

HISTORIA RUCHU 

Ruch Światło-Życie nie wyrósł z prostego wysiłku wierności wobec wezwania Bożego zawartego w Ewangelii, z dążności do znalezienia przez człowieka pełnej prawdy o tym, co jest w nim samym i wokół niego w wierze.

 

Dla rozwoju Ruchu szczególne znaczenie miały dwa dokumenty soborowe: Konstytucja o świętej Liturgii i Konstytucja dogmatyczna o Kościele. Soborowa wizja człowieka-osoby i Kościoła-wspólnoty zaczęła przenikać w oazowy system wychowawczy.

 

Ks. Franciszek Blachnicki skoncentrował się początkowo na pracy z ministrantami. Liturgia i związana z nią służba stwarzały doskonałe możliwości formacji. Stopniowo czerpiąc z doświadczeń innych ruchów pojawiały się propozycje formacji obejmującej także młodzież i dorosłych.

 

W 1963 roku zorganizowana została Oaza Niepokalanej dla dziewcząt, w roku 1967 Oaza Nowego Życia dla młodzieży męskiej. W 1973 roku Ruch został zawierzony Niepokalanej, Matce Kościoła. Aktu tego dokonał Kardynał Karol Wojtyła w Centrum Ruchu w Krościenku nad Dunajcem.

 

W 1976 roku na I Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych określono cel i zadania Ruchu oraz przyjęto nazwę Ruch Światło-Życie. Mimo różnych trudności zewnętrznych Ruch rozwijał się bardzo dynamicznie. Przeniknął także na Słowację, do Czech i Niemiec.

 

Celem Ruchu jest formacja dojrzałego chrześcijaństwa jako nowego człowieka w Chrystusie. Idea ta została zawarta w nazwie Ruchu (Światło-Życie), dojrzałość chrześcijańska rozumiana jest bowiem jako jedność światła danego od Boga i życia, na wewnętrznej integracji pomiędzy sferą umysłu i poznania oraz woli i działania. To co poznane jako prawda ma stać się normą postępowania.

 

Formacja

Założyciel - ks. Franciszek Blachnicki

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji