Liturgia Słowa

Pasje

Koło misyjne

Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jaszcze bynajmniej wypełniona do końca... Sobór Watykański II zamierzył odnowę życia i działalności Kościoła zgodnie z potrzebami współczesnego świata: podkreślił misyjność Kościoła, opierając ją  w sposób dynamiczny wprost na misji trynitarnej. Impuls misyjny należy zatem do wewnętrznej natury życia chrześcijańskiego? Misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie.

Jan Paweł II, Redemptoris Missio

 

Kleryckie Ognisko Misyjne, ma na celu podstawową formację z zakresu misjologii. Pogłębianie w sobie ducha misyjnego i zapalanie tym duchem innych ludzi. Gromadzimy się na cotygodniowych spotkaniach, aby modlić się na różańcu, rozważać Słowo Boże. Wymieniamy się wiadomościami i informacjami, które dotyczą misji katolickich. Wspieramy naszą modlitwą i ofiarami misjonarzy pochodzących z naszej diecezji.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji