Liturgia Słowa

Pasje

Grupa pielgrzymkowa

Piesza Pielgrzymka z Legnicy na Jasną Górę jest jednym z największych wydarzeń duszpasterskich w naszej diecezji. Gromadzi ona rok rocznie ponad tysiąc pątników w różnym wieku i o różnej profesji: dzieci, młodzież, dorosłych, w tym księży, siostry zakonne, małżeństwa itd. Pośród nich pewną grupę stanowią klerycy legnickiego seminarium. Może rodzić się pytanie co kleryk robi na pielgrzymce? Otóż podstawowym zadaniem alumnów jest służba pielgrzymom - wyraża się to najróżniejszych zadaniach: od bycia w grupie i prowadzenia modlitwy, rozmów z młodymi po służbę liturgiczną, porządkową czy kwatermistrzowską... Czego to nas uczy? Bycia sługą Chrystusa w taki sposób, jakim jest to na naszym etapie możliwe. Dostrzegania i odpowiadania na potrzeby naszych braci i sióstr.

Naszą obecność na pielgrzymce dziś już łatwo zauważyć, bo oprócz ubranych w czarne sutanny widzi się coraz więcej braci noszących koszulki z ikoną św. Józefa - patrona legnickiego seminarium. Chcemy w ten sposób zademonstrować nasz udział w legnickiej pielgrzymce oraz wyrazić pewną wspólnotowość. Innym sposobem wyrażenia jedności pomiędzy nami, mimo, że czasami nasze obowiązki na pielgrzymce nie pozwalają razem się spotkać, jest modlitwa Nieszporami - zawsze na ostatnim postoju. Wielu pielgrzymów już tak bardzo przyzwyczaiła się do widoku modlących się kleryków, że widząc nas gromadzących się na jednym miejscu mówią między sobą - Klerycy idą się modlić, to już niedługo nocleg.

Czy kleryk na pielgrzymce może być narzędziem, którym posługuje się Bóg, aby kogoś powołać do kapłaństwa? Z całą pewnością tak, pozwolę sobie na osobistą refleksję - moje powołanie ugruntowało się na pielgrzymce. Kiedy pierwszy raz wyszedłem na pielgrzymi szlak, spotkałem tam pewnego kleryka (dziś już nie żyjącego), którego gorliwość, pragnienie służby i pobożność w pewnym stopniu mnie zainspirowała. Tak samo działo się w wypadku wielu innych kleryków, każdego roku około 1/4 przychodzących do legnickiego seminarium to powołania zrodzone lub ugruntowane na pielgrzymim szlaku.

Niektórzy sądzą, że pielgrzymka te jedynie wydarzenie od 31. lipca do 9. sierpnia, otóż nie! Pielgrzymką wielu pątników żyje przez cały rok. Podobnie jest w legnickim seminarium, co miesiąc spotykamy się jako Grupa Kleryków Służąca Pielgrzymce, by opowiadać o swoich doświadczeniach związanych z pielgrzymowaniem, dzielić się pomysłami jak udoskonalić naszą pielgrzymkę. Każde nasze spotkanie rozpoczyna się lub kończy jedną z godzin kanonicznych, po czym następuje Agapa. Spotkania odbywają się najczęściej w domu roku I - szego. Naszym wspólnym dziełem jest redakcja Podręcznika Metodycznego dla Księży, Książki Duchowego Uczestnictwa i Książeczki Pielgrzyma. Klerycka grupa stanowi jedną z najliczniejszych w seminarium, liczy bowiem obecnie 27 alumnów a więc 1/3 wszystkich seminarzystów. Ponadto wielu innych braci, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczy w pielgrzymowaniu wspomagają nas przez pomoc w redakcji, czy też prowadzenie na parafiach grup duchowego uczestnictwa.

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji