Liturgia Słowa

Modlitwa o powołania bł. Jakuba Alberione

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, ofiaruję Ci wraz ze wszystkimi kapłanami Jezusa-Hostię i siebie samego:

· adorując i dziękując Ci za to, że w Synu Twoim jesteś Dawcą kapłaństwa, życia zakonnego i każdego powołania;

· wynagradzając Twojemu Ojcowskiemu Sercu za powołania zaniedbane, uniemożliwione lub zdradzone;

· aby w Jezusie Chrystusie zadośćuczynić za to, w czym powołani uchybili wobec Twojej chwały, wobec innych ludzi i samych siebie;

· aby wszyscy zrozumieli wezwanie Jezusa Chrystusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście Pana żniwa, aby byli posłani robotnicy na żniwo”;

· aby wszędzie tworzył się klimat rodzinny, religijny i społeczny, sprzyjający rozwojowi powołań i odpowiedzi na nie;

· aby rodzice, kapłani i wychowawcy słowem oraz pomocą materialną i duchową otwierali drogi powołania;

· aby naśladowano Jezusa Mistrza - Drogę, Prawdę i Życie w ukierunkowaniu i w  formowaniu powołań;

· aby powołani byli święci, aby byli światłem świata i solą ziemi;

· aby we wszystkich uformowała się głęboka świadomość powołaniowa: aby wszyscy katolicy wszelkimi środkami wspierali wszelkie powołania i apostolstwa;

· abyśmy wszyscy, poznając naszą niewiedzę i nędzę, czuli potrzebę ciągłego i pokornego trwania przed tabernakulum, błagając o światło, miłosierdzie i łaskę.

 


bł. Jakub Alberione

Założyciel rodziny świętego Pawła

Źródło: siostry apostolinki / Skierniewice

apostolinki@poczta.wiara.pl           

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji