Liturgia Słowa

25.12.2020

Życzenia bożonarodzeniowe

"Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3, 16)

 

Drodzy Bracia i Siostry!

Kontemplując prawdę o Słowie, które stało się Ciałem, pragniemy wszyscy zachwycić się Dobrą Nowiną o Stwórcy, któremu nie jest obojętny los stworzenia; który chce naszego dobra. Bóg obejmuje wszystko, co nasze i co w as, by okazać miłosierdzie i zbawić, a nie potępić i ukarać. Dlatego warto pójść do Betlejem, zobaczyć Jezusa na własne oczy i oddać Mu pokło. Na czas wciąż nowego odkrywania Miłości Bożej oraz zachwytu nad Dzieckiem, które nas zbawia, pragniemy życzyć wszelkich Bożych darów i błogosławieństwa. Niech w tych świętych dniach Bóg, który przemienia betlejemską stajnię w sanktuarium swojej obecności, wlewa w asze serca wiarę, pokój, radość i nadzieję!

 

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego
życzy wspólota
Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Legnickiej

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji