Liturgia Słowa

09.10.2020

Inauguracja roku formacyjnego 2020/21

     W czwartek 08.10.2020 odbyła się uroczysta inauguracja roku formacyjnego 2020/2021 w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Na uroczystość przybyli goście z innych seminariów oraz księża dziekani z naszej diecezji. Inauguracyjna Msza święta odbyła się w seminaryjnej kaplicy i przewodniczył jej ks. bp. Zbigniew Kiernikowski. Po Eucharystii wszyscy goście udali się do auli gdzie odbyła się uroczysta akademia inauguracyjna, na której nowy Ojciec duchowny ks. Tomasz Metelica złożył uroczyste wyznanie wiary. Następnie klerycy pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali indeksy z rąk Prorektora Papieskiego Wydziału Teologicznego. Po tym wydarzeniu ks. profesor Rajmund skierował kilka słów do gości oraz kleryków, przypominając, iż studiowanie teologii powinno być połączone z praktyką żywej modlitwy i poznawania Chrystusa na co dzień. Na zakończenie akademii ks. bp. Zbigniew Kiernikowski wręczył klerykom nagrody za najlepsze wyniki w nauce w poprzednim roku akademickim.

      Rozpoczął się zatem nowy rok akademicki, który daje możliwość poznawania Boga przez gorącą modlitwę oraz gruntowną naukę - wszystko po to by coraz bardziej poznawać Chrystusa i stawać się podobnym do Niego, a w rezultacie iść i głosić Dobrą Nowinę ludowi bożemu.

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji