Liturgia Słowa

04.10.2020

Pielgrzymka Kół Żywego Różańca

Co roku jednym z większych wydarzeń w naszej diecezji jest Pielgrzymka Kół Żywego Różańca, na którą zjeżdżają się tysiące pielgrzymów. W seminaryjnej róży różańcowej modlą się niemalże wszyscy klerycy, dlatego od kilku lat nasza wspólnota również udaje się do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowej, aby wziąć udział w tej pielgrzymce.

 

Na rozpoczęcie spotkania ks. Marian Kopko, kustosz sanktuarium, poprowadził różaniec przed Najświętszym Sakramentem. Świętując tegoroczną setną rocznicę urodzin św. papieża Jana Pawła II rozważaliśmy tajemnice światła, które on sam dołączył do części różańcowych.

 

Po zakończonej modlitwie ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski przybliżał pielgrzymom tajemnice radosne, opowiadając o rozważanych w nich wydarzeniach na podstawie Pisma Świętego i pism apokryficznych.

 

Centrum pielgrzymki stanowiła celebracja eucharystyczna, której przewodniczył ks. bp Zbigniew Kiernikowski. Mszę koncelebrował ks. bp Stefan Cichy i licznie przybyli księża diecezjalni. Ta Najświętsza Ofiara była sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny od Wyzwolenia. Tę rolę Matki Bożej ukazał nam ks. bp Zbigniew podczas homilii. Maryja, będąc całkowicie wolną od zmazy grzechu, przeżywa swoją wolność w postawie całkowitej służby Bogu Trójjedynemu; do takiej wolności nas wyzwala oraz jest jej wzorem.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji