Liturgia Słowa

20.01.2020

Spotkanie kolędowe Towarzystwa Przyjaciół WSD w Legnicy

W niedzielę, 19 stycznia gościliśmy Towarzystwo Przyjaciół naszego Seminarium. Stanowią je osoby, które z oddaniem wspierają alumnów poprzez towarzyszenie w modlitwie oraz dar serca w postaci ofiar materialnych. Spotykamy się każdego roku tuż po Narodzeniu Pańskim, aby wspólnie się modlić, radować się swoją obecnością przy stole i wspólnie kolędować. Dla alumnów jest to okazja do wyrażenia osobistej wdzięczności tym, którzy z troską trwają na co dzień przy całej wspólnocie seminaryjnej. 

Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Po Eucharystii miał miejsce poczęstunek w refektarzu oraz trzech mniejszych salach.

Następnie wszyscy przeszli do kaplicy seminaryjnej i rozpoczęło się wspólne kolędowanie, które prowadził ks. Piotr Kot, rektor WSD. Kolędy i pastorałki śpiewane były przy akompaniamencie organów i altówki. Śpiewy były przeplatane rozważaniami fragmentów homilii św. Jana Pawła II z jego pielgrzymki do Ziemi Świętej w 2000 r. Nie zabrakło też nabożeństwa do miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Przewodniczył mu ks. Krzysztof Wiśniewski, ojciec duchowny Seminarium. Nasz dom odwiedziło ponad 250 osób z różnych parafii diecezji legnickiej. Cieszymy się, że co roku możemy się spotykać w tak pięknym i radosnym klimacie wiary  i zapraszamy na kolejne kolędowanie!

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji