Liturgia Słowa

07.11.2019

Kandydatura

W czwartek, 31 października 2019 r. w katedrze celebrowana była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Podczas niej alumn piątego roku WSD w Legnicy, Krzysztof Borysiewicz z parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze, został przedstawiony Kościołowi jako kandydat do święceń diakonatu i prezbiteratu. Kolejne miesiące będą dla niego czasem bezpośredniego przygotowania się do przyjęcia sakramentu święceń najpierw w stopniu diakonatu, a następnie, poprzez pełnioną posługę diakona będzie się przygotowywał do prezbiteratu.

 

A. S.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji