Liturgia Słowa

18.10.2019

Pielgrzymka do Sanktuarium św. Jacka w Legnicy

W czwartek, 17 października 2019 roku, pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium św. Jacka w Legnicy, miejsca Wydarzenia Eucharystycznego. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej, której przewodniczył ksiądz rektor Piotr Kot. Homilię wygłosił proboszcz parafii św. Jacka, ks. Andrzej Ziombra, który jest wykładowcą filozofii oraz spowiednikiem w legnickim seminarium. W słowie do nas skierowanym ukazał, jak istotna jest pokora, zestawiając faryzeuszy i uczonych w Piśmie z życiem i śmiercią św. Ireneusza, wspominanego w liturgii. Na zakończenie homilii ksiądz proboszcz zwrócił się w sposób szczególny do naszej wspólnoty, mówiąc o tym, że Pan Bóg ciągle zaskakuje, zwłaszcza gdy w milczeniu adorujemy Go w Najświętszym Sakramencie. Po Eucharystii ksiądz proboszcz zaprosił nas na plebanię na agapę. Tam podzielił się z nami swoimi doświadczeniami kroczenia drogą uświęcenia w kapłańskim życiu a także zachęcił nas do odkrywania piękna kapłaństwa i dążenia do świętości z pełnym zaangażowaniem.

Księdzu proboszczowi Andrzejowi oraz księżom posługującym w parafii św. Jacka serdecznie dziękujemy za zaproszenie i gościnne przyjęcie nas we wspólnocie parafialnej.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji