Liturgia Słowa

10.10.2019

Inauguracja roku akademickiego 2019/20

Poniedziałek, 7 października 2019 roku, liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, był dniem uroczystej inauguracji roku formacyjnego 2019/2020 w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Na uroczystość przybyło wiele osób reprezentujących różne środowiska związane z naszym seminarium.


Rozpoczęła się ona od Eucharystii celebrowanej w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem biskupa Marka Mendyka. W gronie koncelebransów obecny był biskup senior Stefan Cichy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych seminariów duchownych oraz prezbiterzy diecezji legnickiej.


Po Mszy świętej oraz krótkim spotkaniu na kawie wszyscy przeszli do auli seminaryjnej. Na początku akademii inauguracyjnej ksiądz rektor Piotr Kot przywitał zgromadzonych licznie gości. Następnie czterej alumni pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie i z rąk Prorektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ks. prof. PWT dra hab. Sławomira Stasiaka, odebrali indeksy potwierdzające rozpoczęcie studiów filozoficzno-teologicznych. Oto nowi alumni WSD w Legnicy: Krystian Adamczak z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze, Grzegorz Kępa z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Słupie, Oskar Nogal z parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Świeradowie-Zdroju oraz Mateusz Posmyk z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie.


W czasie akademii był też moment wręczenia nagród alumnom, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli najwyższe średnie ocen.


Wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek z PWT we Wrocławiu, który od 25 lat jest wykładowcą teologii dogmatycznej w legnickim WSD. Tytuł prelekcji brzmiał: „Apologetyczne obszary współczesnej teologii”. Ksiądz Profesor w bardzo ciekawy i usystematyzowany sposób ukazał zadania teologii we współczesnym świecie.


Na zakończenie spotkania w auli przemówili zaproszeni goście. Głos zabrała Pani Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek, Pani Poseł na Sejm RP Ewa Szymańska, Pani Senator RP Dorota Czudowska oraz biskup Marek Mendyk. Akademia zakończyła się odśpiewaniem pieśni „Gaudeamus igitur” przez chór seminaryjny oraz błogosławieństwem udzielonym przez księży biskupów. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się na poczęstunku w refektarzu seminaryjnym.


Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, modlitwę i wspólne świętowanie rozpoczęcia nowego roku formacyjnego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej.

 

A. S.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji