Liturgia Słowa

06.06.2019

Zapraszamy kandydatów do seminarium

    Przeżywamy czas, w którym młodzi ludzie zdają egzaminy maturalne i podejmują decyzje o swoim dalszym życiu. Jest to okres rozeznawania życiowego powołania oraz wyboru odpowiednich uczelni.


    Jest to również czas zgłaszania się chętnych do podjęcia formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Zachęcamy wszystkich do modlitwy w intencji powołań, a kandydatów, którzy słyszą w sercu głos Pana: „Pójdź za mną”, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat rekrutacji: www.seminarium.legnica.pl

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji