Liturgia Słowa

02.06.2019

Msza prymicyjna neoprezbiterów w WSD

    Księża neoprezbiterzy celebrowali swoją pierwszą Mszę Świętą w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy - w miejscu, w którym wzrastali w wierze i powołaniu do kapłaństwa. Przewodniczył Ksiądz Mateusz Maleńczuk, a koncelebrowali pozostali nowo wyświęceni prezbiterzy: Ks. Roman Charkot, Ks. Michał Kamiński oraz Ks. Tomasz Piątkowski. Po zakończonej Mszy Świętej, kapłani udzielili prymicyjnego błogosławieństwa Księżom moderatorom, siostrom zakonnym, klerykom oraz przybyłym pracownikom świeckim legnickiej kurii, seminarium i biblioteki. Słowo Boże w tym roku wygłosił Ksiądz profesor Jan Klinkowski, wykładowca WSD i dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku.K.D.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji