Liturgia Słowa

12.03.2019

Rekolekcje wielkopostne i posługa lektoratu

Wspólnota seminaryjna w ostatnim czasie przyżywała swoje rekolekcje wielkopostne. Rozpoczęły się 6 marca i trwały do niedzieli. Rekolekcjonistą był Ksiądz Aleksander Radecki, który rzez 20 lat pełnił funkcję ojca duchownego Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, a także pięc lat pracował w kurii biskupiej jako Wikariusz Biskupi ds. formacji stałej duchowieństwa. Swoje bogate doświadczenie duszpasterskie zdobył na parafiach jako Wikariusz i Proboszcz. Treści rekolekcyjne bardzo mocno zapadną nam w pamięć, gdyż Ks. Aleksander odwoływał się do własnej historii powołania i napotkanych trudów podczas formacji seminaryjnej. Ojciec Radecki jest bardzo skromnym i pokornym człowiekiem. Pomimo 68 lat życia i kłopotów ze wzrokiem, jest wciąż bardzo aktywny duszpastersko. Obecniej rezyduje na parafii katedralnej we Wrocławiu.


W głoszonym słowie ojciec rekolekcjonista podejmował istotne kwestie związane z  seminaryjną formacją kleryków oraz stałą formacją, która powinna dokonywać się w życiu każdego prezbitera. Alumni będą mogli odwoływać się do treści rekolekcyjnych przez cały Wielki Post.


Zakończeniem rekolekcji była Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, podczas której trzej bracia z III roku, Piotr, Przemysław i Kamil, zostali ustanowieni lektorami. Otrzymanie tej posługi upoważnia tych braci do proklamowania słowa Bożego podczas Liturgii. Tego dnia obecni ich krewni.


Wielki Post to czas pokuty i umartwienia, kiedy to wierni podejmują osobiste nawrócenie, stosując praktyki modlitewne (np. Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa), ascezę (postanowienia wielkopostne) i jałmużnę. 


K.D.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji