Liturgia Słowa

10.03.2019

W Kościele rozpoczął się Wielki Post

Wspólnota seminaryjna uczestniczyła 6 marca - w Środę Popielcową - we Mszy Świętej w katedrze o godz. 12.00. Eucharystii przewodniczył Biskup Legnicki.


 Okres Wielkiego Postu to czas bezpośredniego przygotowania do świąt paschalnych. Kościół zachęca wiernych, aby podjęli praktyki pokutne (post, modlitwa, jałmużna) i spojrzeli we własne sumienia, oczyszczając swoje serca z grzechu. Odmawianie sobie rzeczy nie tylko zbędnych, ale też godziwych i potrzebnych, łatwiej otwiera na nawrócenie i pomoc braciom najbiedniejszym i najuboższym.


Wielki Post jest silnie związany z sakramentem Chrztu Świętego. W okresie Przygotowania Paschalnego swoje skrutynia przeżywają katechumeni, którzy mają otrzymać sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Bierzmowanie i Komunię Świętą) podczas Liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę. 

 

Wielki Post jest czasem bardzo intensywnym, trwającym czterdzieści dni, od Środy Popielcowej, do Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Pokutny charakter tego okresu, jest podkreślony fioletowym kolorem szat liturgicznych oraz wielkopostnymi pieśniami kościelnymi. 

K.D.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji