Liturgia Słowa

26.02.2019

Dzień skupienia rodziców diakonów

    Dnia 24.02.2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy odbył się dzień skupienia dla rodziców diakonów. Zgodnie z tradycją naszego domu spotkania całej wspólnoty z rodzicami kleryków odbywają się dwa razy w ciągu całej formacji. Pierwsze spotkanie ma miejsce w ostatnich miesiącach pierwszego roku studiów seminaryjnych, drugie odbywa się kilka miesięcy przed święceniami prezbiteratu.

  Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem eucharystycznym o tematyce powołaniowej, które poprowadził ojciec duchowny ks. Paweł Wołczański. Następnie po krótkiej przerwie odbyła się konferencja księdza rektora Piotra Kota, dotycząca roli rodziców w życiu przyszłego kapłana. Punktem kulminacyjnym dnia skupienia była uroczysta Msza Święta sprawowana w kaplicy seminaryjnej, po której przyszedł czas na wspólny obiad. Po południu pozostał jeszcze czas na osobiste spotkanie i rozmowy diakonów ze swoimi rodzicami.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji