Liturgia Słowa

13.01.2019

Dzień skupienia i błogosławieństwo mieszkań w Niedzielę Chrztu Pańskiego

       W Niedzielę Chrztu Pańskiego w naszej wspólnocie tradycyjnie odbyło się błogosławieństwo mieszkań. Wydarzenie rozpoczęliśmy II Nieszporami w kaplicy, aby potem rozpocząć tzw. kolędę, która jest okazją do modlitwy za siebie. Wszyscy zgromadzeni nawiedzali mieszkania księży przełożonych i sióstr zakonnych ze śpiewem kolęd na ustach. Najpierw przeszliśmy do sióstr Magdalenek, u których Ksiądz Rektor pobłogosławił wodą święconą i okadził kaplicę i mieszkanie. Ministranci naznaczyli na drzwiach napis: C+M+B 2019, co oznacza: Christus mansionem benedicat (Chrystus mieszkanie błogosławi). Skrót ten może też oznaczać imiona trzech mędrców Kacpra, Melchiora i Baltazara (uzasadniony jest napis K+M+B). 2019 to oczywiście rozpoczęty niedawno rok kalendarzowy. 


       Tego dnia nasza wspólnota przeżywała również dzień skupienia. Prowadził go Ksiądz Robert Serafin, dyrektor legnickiego Caritas. Głosząc słowo Boże, zachęcał nas do czynienia uczynków miłosierdzia względem ciała. Pokazał sposoby, jakimi można wspierać potrzebujących, 
dzieląc się z nimi dobrami duchowymi i materialnymi. Okazję ku temu mieliśmy już po południu, gdyż podczas kolędy były zbierane dobrowolne ofiary na cele misji Ad Gentes. 

K.D.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji