Liturgia Słowa

22.11.2018

Święta Cecylia uczczona!

       22 listopada był dla wspólnoty seminaryjnej dniem szczególnym z dwóch powodów. Pierwszym było wspomnienie liturgiczne św. Cecylii, drugim, patronalne święto siostry Cecylii ze zgromadzenia sióstr klarysek.

 

       Podczas uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej o godz 19:30, której przewodniczył Ksiądz dr Łukasz Kutrowski, dyrygent chóru seminaryjnego, obecni byli Księża przełożeni WSD, Ksiądz dr Piotr Dębski, wykładowca muzyki kościelnej, siostry klaryski zamieszkujące Seminarium oraz diakoni i klerycy. Muzyczną oprawę liturgiczną zapewnił chór seminaryjny. Jak zapewnił Ks. Łukasz, pierwszy raz w życiu sprawował Ofiarę Mszy Świętej w Seminarium w języku łacińskim. Większość z nas, nigdy wcześniej nie słuchała słów pierwszej modlitwy eucharystej śpiewanej w języku liturgicznym Kościoła, a tym bardziej nie uczestniczyła w takiej Liturgii.

      

       Później był czas wspólnego spotkania przy stole. Cieszy nas, że tradycja uroczystego przeżywania wspomnienia świętej Cecylii jest w Domu Ziarna nadal kultywowana. Święta Cecylia jest patronką muzyków kościelnych, organistów, lutników, chórzystów i zespołów wokalno-muzycznych. 

K.D.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji