Liturgia Słowa

28.10.2018

Rekolekcje z "Dzienniczkiem" s. Faustyny

       W dniach 24-27 października w naszej wspólnocie odbyły się rekolekcje zakończone Mszą Świętą, podczas której klerycy V roku zostali przedstawieni Kościołowi jako kandydaci do święceń diakonatu i prezbiteratu.

 

      Przez czas rekolekcji przeprowadził nas Ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor WSD w Koszalinie, który głosił już rekolekcje w naszej wspólnocie kilka lat temu. Główna myśl świętych ćwiczeń oscylowała wokół prawdy o Bożym miłosiedziu i rozwijana była na podstawie "Dzienniczka" św. s. Faustyny Kowalskiej. Był to zatem czas pokornego odkrywania, że powołanie do kapłaństwa, jest wyrazem szczególnej łaski, okazanej przez Boga człowiekowi. Zakończeniem rekolekcji była Eucharystia w katedrze legnickiej o godz. 18.30, podczas której trzej bracia z V roku, Artur, Łukasz i Karol, zostali włączeni przez Ks. Bpa Zbigniewa do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu.

K.D.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji