Liturgia Słowa

02.06.2018

Rocznica wizyty św. Jana Pawła II w Legnicy

Dwadzieścia jeden lat temu papież Jan Paweł II, odbywając swoją podróż apostolską do Polski, odwiedził również Legnicę. Wspominając to wydarzenie, we wspomnienie Matki Bożej Łaskawej, wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. św. Wojciecha w Legnicy, którego konstrukcję stanowi ołtarz polowy z legnickiego lotniska, gdzie 2 czerwca 1997 roku św. Jan Paweł II sprawował Eucharystię. Wspólnie z osobami konsekrowanymi, które przyżywały swój comiesięczny dzień formacyjny oraz z licznie zgromadzonymi wiernymi z parafii św. Wojciecha, celebrowaliśmy Mszę świętą. Liturgii przewodniczył ks. rektor Piotr Kot. Po Eucharystii przed wystawionym Najświętszym Sakramentem modliliśmy się o nowe powłania kapłańskie i do życia konsekrowanego. Modlitwę tę poprowadził ks. Piotr Zawadka, referent ds. życia konsekrowanego w naszej diecezji.


K.B.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji