Liturgia Słowa

18.02.2018

Rekolekcje wielkopostne i posługa lektoratu

Rekolekcje wielkopostne, które w tym roku poprowadził ks. Adam Łuźniak, wikariusz generalny diecezji wrocławskiej, wspólnota seminaryjna przeżywała w dniach od 14. do 18. lutego. Ćwiczenia duchowne realizowane były w duchu Lectio divina. Na każdy dzień rekolekcji przeznaczony był jeden fragment z Pisma Świętego do osobistego rozważania. Wspólnym mianownikiem dla tych fragmentów było stawanie się uczniem Jezusa Chrystusa. Słuchanie i przyjmowanie Słowa Bożego realizowało się w kilku etapach: Lectio (polegające na dogłębnym czytaniu tekstu przy pomocy różnych słowników, dostępnych komentarzy), Meditatio (odniesienie fragmentu do swojego życia), Oratio (wypływająca z osobistej medytacji nad Słowem modlitwa, rozmowa z Panem) i Contemplatio (zachwyt owocami płynącymi z kontaktu ze Słowem Bożym, trwanie przy Bogu, wpatrywanie się w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie). Rekolekcjom towarzyszyło silentium sacrum – święte milczenie, które pozwalało na zachowanie odpowiedniego stanu wyciszenia pomocnego w odpowiednim słuchaniu tego, co Bóg mówi.

Na zakończenie ćwiczeń duchowych, w I Niedzielę Wielkiego Postu trzech alumnów III roku: Krzysztof Borysiewicz, Michał Jała i Piotr Tsarakhov, zostało ustanowionych lektorami przez Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Od tej pory będą służyć Słowu Bożemu w Kościele szczególnie przez wykonywanie czytań z Pisma Świętego w zgromadzeniu liturgicznym oraz przez osobiste rozważanie go i stosowne świadectwo życia.

K.B.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji