Liturgia Słowa

13.02.2018

Imieniny Księdza Biskupa

We wtorek 13. lutego 2018 r. odbyło się spotkanie imieninowe księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego w budynku Wyższego Seminarium Duchownego. Rozpoczęło się ono o godz. 7:30 od Eucharystii, której przewodniczył dostojny solenizant. Następnie wszyscy goście udali się na uroczyste śniadanie z księdzem biskupem w refektarzu seminaryjnym, po którym była możliwość osobistego złożenia życzeń.

K.B.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji