Liturgia Słowa

13.01.2018

Spotkanie kolędowe środowiska akademickiego

      Dnia 12.01.2018 roku w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy odbyło się spotkanie opłatkowe dla wykładowców, pracowników świeckich Legnickiej Kurii Biskupiej, kleryków, oraz osób ze środowisk naukowych.

      Wspólne kolędowanie poprzedziła Eucharystia, sprawowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Bezpośrednio po jej zakończeniu zaproszeni goście udali się do refektarza, aby tam wspólnie podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia, oraz śpiewać kolędy na cześć i chwałę nowonarodzonego Jezusa. Spotkanie zakończyło się pasterskim błogosławieństwem Księdza Biskupa.


K. B.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji