Liturgia Słowa

18.12.2017

Posiadać siebie, aby dawać siebie!

       Posiadać siebie, aby dawać siebie! To wezwanie przyświecało Czcigodnemu Słudze Bożemu ks. Franciszkowi Blachnickiemu, założycielowi Ruchu Światło-Życie, którego działalność jest kontynuowana także w naszym seminarium. W roku 30. rocznicy śmierci ks. F. Blachnickiego, klerycka wspólnota Ruchu Światło-Życie wraz z jej opiekunem ks. Rektorem Piotrem Kotem pielgrzymowała od 15 do 17 grudnia b.r. do grobu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz do założonego przez Niego centrum oazowego, które mieści się w Krościenku nad Dunajcem.


       Był to czas głębszego wniknięcia w charyzmat Światło-Życie przez przebywanie w miejscach, w których on się zrodził. Oprócz samego pogłębienia znajomości ruchu, czas spędzony w Krościenku był przeżyciem rekolekcji w tych miejscach, gdzie działał i tworzył ks. Blachnicki. Na drodze pielgrzymowania nie mogło zabraknąć spotkania ze św. Janem Pawłem II w sanktuarium krakowskim. Św. papież jeszcze jako kardynał był częstym gościem odbywających się rekolekcji oazowych, szczególnie miłując Krościenko i Kopią Górkę. Bardzo dobrze znał się z założycielem Oazy i doskonale rozumiał ideę Żywego Kościoła, proponowaną przez ks. Blachnickiego.


       Niejako zwieńczeniem tego czasu szczególnych rekolekcji było spotkanie, dnia 19 grudnia b.r., z bezpośrednim świadkiem życia i badaczem pism Sługi Bożego, panią Ireną Chłopkowską z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, którego założycielem jest także twórca Ruchu Światło-Życie. Był to czas szczególny, w którym alumni związani, bądź łączący w przyszłości swoją drogę z Oazą, mogli doświadczyć, czym jest to wielkie dzieło wiary Gwałtownika Królestwa Bożego, bo tak był określany ks. F. Blachnicki. Warto związać się ściślej z tym ruchem odnowy Kościoła, by wejść na nowo w żywą relację z Jezusem Chrystusem, przeżywając powtórnie swój chrzest, dążąc do stania się człowiekiem wydoskonalonym w miłości.   

dk. Przemysław Milewski

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji