Liturgia Słowa

28.10.2017

Bądźcie gotowi

     W dniach 25-28 listopada br. klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy uczestniczyli w świętych ćwiczeniach rekolekcyjnych, które poprowadził ks. Dr Andrzej Oworuszko – proboszcz parafii p.w. Św. App. Piotra i Pawła w Sobolewie w diecezji siedleckiej, były rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. Rekolekcje bezpośrednio poprzedzały włączenie alumnów V roku do graona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu.

     Hasłem przewodnim nauk głoszonych przez ks. Andrzeja były słowa zaczerpnięte z dwunastego rozdziału Ewangelii według św. Łukasza: Bądźcie gotowi. W tym świętym czasie milczenia każdy mógł przyjrzeć się dokładnie swojemu dotychczasowemu postępowaniu, oraz wejść w głębszą refleksję nad swoim powołaniem do służby Bogu i drugiemu człowiekowi, aby narodził się w nas całkowicie nowy człowiek, zanurzony w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa.       

    W sobotę 28 listopada br. w legnickiej katedrze, podczas Mszy Świętej pod przewodnictwem J. E. ks. bpa Stefana Cichego, czterech alumnów Wyższego Seminarium Duchownego zostało przedstawionych wspólnocie Kościoła jako kandydaci do święceń diakonatu i prezbiteratu. 


P. T.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji