Liturgia Słowa

09.10.2017

Gaudeamus igitur!

      Dnia 09.10.2017r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy odbyła się inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Nowy rok akademicki jest dla wspólnoty seminaryjnej szczególny, ponieważ przeżywać w nim będziemy srebrny jubileusz istnienia naszego Seminarium, które erygowane zostało 25 kwietnia 1993 roku dekretem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Rybaka, ówczesnego ordynariusza Diecezji Legnickiej.

      Uroczystości rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, który wygłosił również homilię. Po zakończonej Eucharystii, w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy miało miejsce oficjale zainaugurowanie nowego roku akademickiego 2017/2018, którego dokonał rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy ksiądz doktor Piotr Kot.  Trzej alumni pierwszego roku: Marcin Diduszko, Michał Richter i Aleksnder Soból, złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali indeksy z rąk rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, księdza prof. dra hab. Włodzimierza Wołyńca. Następnie ksiądz Arcybiskup Józef Kupny poprowadził wykład inauguracyjny na temat: Antropologia a koncepcja państwa. Uroczystości zakończyły się obiadem.

      W uroczystości inauguracyjnej udział wzięli m.in. Jego Ekscelencje: Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny, Metropolita Wrocławski, Ksiądz Biskup Zbigniew Kiernikowski, Ordynariusz Legnicki, Ksiądz Biskup Wolfgang Ipolt, Ksiądz Biskup Marek Mendyk, oraz Ksiądz Biskup Stefan Cichy, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy i przedstawiciele uczelni wyższych, przedstawiciele policji, straży pożarnej, Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, księża przełożeni, profesorowie i wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, oraz alumni tej uczelni. Wspólnota seminaryjna  wyraża wdzięczność wszystkim, którzy  wspierają nas swoją  modlitwą i ofiarą.


P. T.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji