Liturgia Słowa

08.07.2017

Pielgrzymka do Ziemi Świętej, cz. 3

        Nazaret w czasach rzymskich był mało znaczącą miejscowością leżącą w prowincji galilejskiej na wschodnich rubieżach imperium rzymskiego. Lecz to właśnie Nazaret został przez Boga wybrany na miejsce zwiastowania Najświętszej Panie Maryi wiadomości o przyjściu na świat Emanuela – Boga z nami. W kolejny dniu pielgrzymowania nasza wspólnota pochyliła się właśnie nad tajemnicą Nazaretu, tajemnicą łączącą zarówno wydarzenie zwiastowania, które  upamiętnia piękna bazyliką, jak i ukryte życie Jezusa Chrystusa w tej właśnie miejscowości, o czym przypominają kościół św. Józefa oraz pozostałości osady z czasów Chrystusa.  


T.P.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji