Liturgia Słowa

08.07.2017

Pielgrzymka do Ziemi Świętej, cz. 2

        Ziemia Święta to ziemska ojczyzna Pana Jezusa, ale to także miejsce  bliskie osobom z najbliższego otoczenia Mistrza z Nazaretu. Zaszczytne miejsce w gronie tych ludzi zajmuje święty Piotr, pierwszy z Apostołów, który patronował naszej grupie w drugim dniu pielgrzymowania. Dzień ten rozpoczęliśmy od nawiedzenia Cezarei Filipowej, miejsca pogańskiego kultu bożka Pana, a zarazem miejsce mesjańskiego wyznania Piotra skierowanego do Pana Jezusa: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego". Nasze kolejne kroki powiodły nas wzdłuż rzeki Jordan do Tabghi, wsi na terenie której mieści się kościół upamiętniający cud rozmnożenia chleba. W tej samej miejscowości  znajduje się również świątynia Prymatu Świętego Piotra. To właśnie w tym miejscu rozmyślaliśmy nad fragmentem 21 rozdziału ewangelii świętego Jana, w którym święty Piotr trzykrotnie zapewnił swego Mistrza o swojej gotowości oddania życia. Następnie wyruszyliśmy w kierunku Kafarnaum miasta rodzinnego świętego Piotra. W tej miejscowości obejrzeliśmy pozostałości po starozytnym mieście z czasów Pana Jezusa.  Opuszczając Kafarnaum, miasto  związane z wieloma cudami i uzdrowieniami dokonanymi przez Jezusa Chrystusa, podążyliśmy w kierunku kościoła  Ośmiu Błogosławieństw, upamiętniającego wydarzenia opisane w piątym rozdziale ewangelii świętego Mateusza. Nasz drugi pełny dzień w Ziemi Świętej zwieńczyła wizyta w Domus Galilae, siedzibie Drogi Neokatechumenalnej. W tym domu, który łączy nowoczesne budownictwo z przekazem głębokich treści biblijnych i liturgicznych nasza wspólnota uczestniczyła w Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem ks. bp Zbigniewa Kiernikowskiego. 


T.P.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji