Liturgia Słowa

02.05.2017

Majówka we Wrocławiu

Wrocław to miasto z bogatą historią, nasyconą ponad 1000 letnią obecnością religii chrześcijańskiej na naszych terenach. To właśnie Wrocław w roku 1000 r. za panowania króla Bolesława Chrobrego został ustawiony jedną z czterech diecezji na obszarze państwa Piastów. Ponadto miasto to stanowi metropolię (miasto – matkę) w stosunku do diecezji świdnickiej i legnickiej. Z tych powodów wspólnota naszego seminarium dnia 1 maja 2017 r. udała się do stolicy Dolnego Śląska, aby zobaczyć ślady kultury wytworzonej na przestrzeni wieków przez mieszkańców tej biskupiej stolicy. Pobyt we Wrocławiu rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, która odbyła się w jednej z barokowych kaplic katedry wrocławskiej. Nasze dalsze zwiedzanie pozwoliło nam zobaczyć najpiękniejsze świeckie i kościelne wrocławskie zabytki. Dzięki spacerowi po Wrocławiu po raz kolejny uświadomiliśmy sobie jak twórczy i kreatywny może być człowiek, umocniony i oświecony przez wiarę


T.P.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji