Liturgia Słowa

11.03.2017

Pogrzeb Biskupa Tadeusza Rybaka

        Początek uroczystości miał swój początek 10 marca br. Modlitwy w intencji śp. Biskupa Tadeusza Rybaka rozpoczęły się od nieszporów z oficjum za zmarłych pod przewodnictwem ks. Prałata Józefa Lisowskiego, kanclerza Legnickiej Kurii. O godzinie 18:30 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski. Po Mszy św. wierni trwali na skupieniu w modlitwie indywidualnej, po czym o godz. 21:00 odśpiewano Apel Jasnogórski, a bp Marek Mendyk udzielił zebranym błogosławieństwa. Podczas wyprowadzania trumny z ciałem zmarłego biskupa, klerycy utworzyli szpaler, wykonując śpiew do Matki Bożej Salve Regina.

        11 marca 2017 r. pożegnaliśmy pierwszego pasterza Diecezji Legnickiej. O godz. 11:00 w kościele św. Jana Chrzciciela rozpoczęły się obrzędy pogrzebowe, którym przewodniczył Biskup senior Stefan Cichy. W świątyni pw. Jana Chrzciciela zgromadzili się m.in. kard. Henryk Gulbinowicz, Arcybikupi, Bikupi, przedstawiciel Nuncjatury, prezbiterzy z wielu diecezji, rodzina zmartłego Biskupa, przedstawiciele władz samorządowych oraz miasta, przedstawiciele służb mundurowych, wojska, a także licznie zgromadzeni wierni. Po stacji w kościele oo. Franciszkanów wyruszył żałobny kondukt ulicami miasta do katedry legnickiej.

        Mszy Świętej w legnickiej katedrze przewodniczył abp Józef Kupny – Metropolita Wrocławski. Homilię wygłosił bp Stefan Regmunt, emerytowany biskup zielonogórsko-gorzowski, a przed laty biskup pomocniczy diecezji legnickiej. Przypomniał on drogę życiową Zmarłego: „Żegnamy księdza Biskupa, który był świadkiem wiary. W ostatnich latach doświadczał cierpienia, ale przyjmował je w sposób dojrzały. Nigdy nie narzekał, nie komentował swojej choroby, dalej był blisko Kościoła”. Bp Stefan Regmunt podkreślił także jego zasługi i dokonania w diecezji legnickiej: „Kiedy go odwiedzaliśmy, pytał i żył sprawami Kościoła. Oddał wszystkie swoje siły, aby ta diecezja była piękna duchowo” - mówił. W homilii odczytano też słowa z testamentu Biskupa Tadeusza, przytoczone już dzień wcześniej na wieczornej modlitwie.

        Asystę liturgiczną piątkowych i sobotnich wydarzeń tworzyli klerycy. Dla biskupa Tadeusza Rybaka kształtowanie i formacja kleryków była zawsze bardzo ważna. On to wprowadził zwyczaj celebrowania czwartkowych Eucharystii we wspólnocie seminaryjnej.

        Licznie przybyli goście po uroczystościach pogrzebowych udali się do naszego seminarium. Wielkim dowodem wdzięczności za życie Biskupa Tadeusza były wpisy do pamiątkowej księgi. Jeden z księży słusznie zauważył, że to miejsce było „oczkiem w głowie” księdza Biskupa, co odnotował w kronice. 

        Warto zapamiętać słowa z testamentu pierwszego biskupa Diecezji Legnickiej:„Błagam was, umiłowani diecezjanie, byście zawsze byli wierni Kościołowi katolickiemu i przyczyniali się do jego wzrostu przez swoje gorliwe chrześcijańskie życie w rodzinach i parafiach. Troszczcie się o wychowanie młodego pokolenia o przekazanie mu wiary i zasad chrześcijańskiej moralności. Będę pamiętał o was przed obliczem Miłosiernego Boga, naszego najlepszego Ojca”.

 

            K.D.


Zdjęcia z pogrzebu dostępne tutaj - fot. Jędrzej Rams

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji