Liturgia Słowa

30.11.-1

Nowi diakoni diecezji legnickiej

     Pierwszym stopniem święceń sakramentalnych są święcenia diakonatu. Istnienie diakonów jest udokumentowane już w najstarszych kościelnych źródłach historycznych. W księdze Dziejów Apostolskich odnajdziemy imiona siedmiu pierwszych diakonów. Zgodnie ze starożytną tradycją diakoni nie są święceni do kapłaństwa lecz do posługi we wspólnocie.

 

     Zazwyczaj widzimy diakona w świątyni, gdy asystuje biskupowi i kapłanowi w czasie funkcji liturgicznych. Do zadań diakona należy także m. in. udzielanie chrztu świętego, przechowywanie Eucharystii, udzielanie Komunii świętej, zanoszenie jej jako Wiatyku umierającym; udzielanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędom pogrzebu, czy też przewodniczenie nabożeństwu Słowa Bożego zwłaszcza tam, gdzie nie ma prezbitera.

 

     W toku formacji seminaryjnej święcenia diakonatu przyjmują klerycy V roku, po uprzednim odbyciu rekolekcji w ciszy i złożeniu przed wspólnotą seminaryjną uroczystego wyznania wiary. W tym roku, dnia 23 kwietnia do najniższego stopnia święceń przystąpili czterej alumni z V roku: Roman Charkot, Przemysław Milewski, Przemysław Rogusz i Mateusz Wyspiański.

 

     Uroczystości święceń diakonatu odbyły się w ramach uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w katedrze legnickiej przez Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego.  

T.P.

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji