Liturgia Słowa

30.11.-1

Chór „Cantus animae” z koncertem w naszym seminarium

Dnia 11 kwietnia bieżącego roku w seminarium duchownym w Legnicy odbył się koncert pasyjny, mający przygotować naszą wspólnotę do zbliżającego się „Triduum Paschalnego”. Repertuar, w skład którego weszły motety i pieśni wielkopostne, psalmy i lamentacje, wykonał wrocławski chór „Cantus animae”, któremu dyrygowała Pani prof. dr hab. Marta Kierska - Witczak. Natomiast za przygotowanie zespołu odpowiadała Pan Aleksander Woźniak. W czasie koncertu nie zabrakło także utworów organowych w interpretacji Jakuba Zawadzkiego (organisty, a zarazem studenta I roku Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu). Krótką historię każdego utworu podawał ks. Piotr Dębski, inicjator tego koncertu. Oprócz dzieł muzycznych atmosferę religijną ubogacały testy biblijne, które odczytywali w przerwach między utworami alumni naszego domu. Dzięki harmonii między dziełami muzycznymi, rozważaniami i modlitwą, koncert ten z całą pewnością można określić mianem koncertu zgłębiającego naszą duchowość. 

T.P

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji