Liturgia Słowa

08.12.2011

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP i Obłóczyny

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny dla alumnów III roku w WSD w Legnicy jest związana z przyjęciem stroju duchownego. Do tego dnia wspólnota trzeciego roku przygotowywała się przez codzienne odmawianie nowenny przed dniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny oraz modlitwę o to, aby sutanna była odpowiedzią na Chrystusowe wezwanie do świadectwa życia. Bezpośrednią formą przygotowania do tego dnia był dzień skupienia wszystkich alumnów WSD, który poprowadził ojciec duchowny - ks. Krzysztof Wiśniewski.

   Przyjęcie szat oraz białych komż odbyło się podczas Eucharystii 8 grudnia 2011 roku o godz. 10.00 w Katedrze Legnickiej pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Stefana Cichego. We Mszy Świętej uczestniczyli wszyscy alumni naszego seminarium wraz z księżmi przełożonymi oraz rodzice, rodzeństwo, krewni i zaproszeni goście. Ksiądz Biskup w homilii, skierowanej w szczególny sposób do nowo oblekanych w sutannę, przedstawił sens i znaczenie noszenia tego stroju we współczesnym świecie.

   Po zakończonej Eucharystii w auli WSD nowo obłóczeni alumni, księżom przełożonym oraz rodzicom i krewnym pokazali się od strony artystycznej. Wykonali piosenki i recytowali wiersze związane z wybraną drogą a wszystko było przeplatane historią i tradycjami dotyczącymi sutanny. Po części artystycznej wszyscy udali się do refektarza, aby spożyć wspólnie obiad.

   Natomiast w Niedzielę 11 grudnia zgodnie z tradycją nowo obłóczeni wraz ze swoim opiekunem ks. Adamem Laskiem oraz ojcem duchownym ks. Krzysztofem Wiśniewskim udali się na dziękczynno - błagalną pielgrzymkę do Częstochowy. Podczas Eucharystii przed cudownym obrazem Matki Bożej wspólnie polecali intencje swoje, diecezji oraz sprawę powołań kapłańskich i zakonnych.

   Wszystkich odwiedzających tę stronę internetową ośmielamy się prosić o szczególną modlitwę dla nowo obłóczonych kleryków, aby sutanna którą otrzymali nie była ubiorem w szeregu innych strojów, ale wyznaniem wiary przed ludźmi i odważnym świadectwem danym Chrystusowi oraz przyznaniem się do Kościoła.

Bóg zapłać.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji