Liturgia Słowa

20.01.2014

Praktyki katechetyczne alumnów V roku

Co robią klerycy w gimnazjum? „Przyszliśmy tutaj, aby się uczyć, jak w przyszłości takim młodym ludziom jak Wy przybliżać Pana Boga na katechezie!” Te słowa wypowiedział jeden z alumnów podczas prowadzonej przez siebie katechezy w Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy.

            W piątek (10.01.2014 r.) klerycy roku piątego Wyższego Seminarium Duchownego pod opieką Ks. dra Jarosława Kowalczyka, Dyrektora Wydziału Katechetycznego LKB, przeprowadzili pięć katechez. Odbyły się one dzięki życzliwości o. Józefa Szańcy - dyrektora Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy i o. dra Pawła Sroki, u którego gościliśmy na zajęciach.

            Uczniowie, mimo zmiany katechety na jedną godzinę lekcyjną, byli niezwykle otwarci i chętni do rozmów na temat swojej wiary i życia z Jezusem. Alumni wrócili ze szkoły radośni i wzbogaceni o nowe doświadczenia katechetyczne.

            Dziękujemy młodzieży za miłe spotkania i wspaniałą atmosferę...

 

Dawid Stasiak

alumn V roku

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji