Liturgia Słowa

Historia seminarium diecezji legnickiej

Historia Seminarium:

W panoramę duchowego dziedzictwa, które tworzą instytucje istniejące na terenie diecezji legnickiej, obejmującej znaczną część Dolnego Śląska, 25 III 1993 roku została wpisana nowa, znacząca karta. W noszącym tę datę dekrecie Biskup diecezjalny dr Tadeusz Rybak powoływał do istnienia Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej. 

Ustanowienie Seminarium Duchownego stało się wypełnieniem woli Kościoła wyrażonej w Kodeksie Prawa Kanonicznego [1] , potwierdzonej w dokumentach Soboru Watykańskiego II [2] i w nauczaniu Jana Pawła II [3]

Papież Jan Paweł II napisał, że "Seminarium to określony czas i miejsce, ale to przede wszystkim wspólnota wychowawcza w drodze. Zakłada ją biskup, aby tym, których Pan powołuje do apostolskiej służby, umożliwić przeżycie doświadczenia formacji, jaką Chrystus dał Dwunastu" (PDV 60). Seminarium zgodnie ze swoją najgłębszą tożsamością jest środowiskiem rozwoju i pogłębienia życia religijnego i miejscem formowania kultury chrześcijańskiej. Jego celem jest przygotowanie kapłanów, "którzy jako słudzy Chrystusa i Kościoła będą służyć człowiekowi przez głoszenie prawdy Ewangelii, umacnianie w społeczeństwie zasad moralnych i przekazywanie łaski zbawienia. Niezwykłą wartość seminarium oddaje określenie go jako "pupilla oculi" - "źrenica oka". Taką nazwę przywołał Jan Paweł II w książce napisanej z okazji 50 rocznicy swoich święceń. W źrenicy można dostrzec stan zdrowia i tożsamość człowieka. Jest to bardzo czuły instrument reagujący na każdą zmianę natężenia światła. "Człowiek chroni i zabezpiecza źrenicę swego oka, ponieważ pozwala mu ona widzieć otaczającą go rzeczywistość. I tak biskup widzi swój Kościół poprzez seminarium, poprzez powołania kapłańskie" [4] .

Utworzenie Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy stanowiło również akt nawiązania do akademickich tradycji i aspiracji piastowskiego grodu. W Legnicy już w XIII wieku istniała szkoła parafialna należąca do najwcześniej założonych ośrodków szkolnych spośród powstałych na Śląsku [5] . W XVI wieku książę Fryderyk II podjął próbę utworzenia uniwersytetu. Chociaż przetrwał tylko trzy lata, to jednak był to pierwszy śląski uniwersytet, który wyrósł z ducha reformacji [6] .

Siedzibą WSD Diecezji Legnickiej stał się budynek zbudowany na początku naszego wieku przy ulicy Jan Pawła II. Pierwotnie znajdowała się w nim Augusta-Viktoria Schule, gimnazjum i liceum miejskie przeznaczone dla zamożnych dziewcząt. Jesienią 1909 roku dokonano uroczystego otwarcia szkoły w obecności pruskiego ministra kultury [7] . Po drugiej wojnie światowej Legnica stała się siedzibą Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej, a dotychczasowa szkoła stała się "domem oficera" użytkowanym przez żołnierzy byłego Związku Radzieckiego. 7 września 1990 roku minister spraw zagranicznych RP złożył w radzieckim MSZ notę w sprawie zawarcia układu o wycofaniu wojsk radzieckich z Polski. Układ o wycofaniu wojsk ZSRR z terytorium Polski parafowano 10 grudnia 1991 roku. Miesiąc wcześniej, bo na początku listopada 1991 roku wspomniany wyżej obiekt w części został zniszczony przez pożar. Zdewastowany budynek został oddany administracji polskiej. Wojewoda legnicki, wówczas gdy już nie było żadnych nabywców, przekazał obiekt na potrzeby nowo powstającej diecezji w Legnicy [8] . Komisja Majątkowa przy Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie uznała kościelną własność "domu oficera" jako rekompensatę za mienie zabrane Kościołowi na Wschodzie.

Remont i adaptację podstawowych dla funkcjonowania uczelni pomieszczeń ukończono do uroczystej inauguracji pierwszego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy, która miała miejsce 17 listopada 1993 roku. Nadzór nad pracami remontowymi sprawował ks. Infułat dr W. Bochnak - proboszcz katedry legnickiej. W pierwszej inauguracji połączonej z poświęceniem budynku seminaryjnego wziął udział nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk. Podczas uroczystości znamiennym było przemówienie ks. bp Alfonsa Nossola - Przewodniczącego Rady Naukowej Episkopatu Polski, który m. in. stwierdził: "A wy, drodzy bracia alumni, studenci tej uczelni, bądźcie pomni tego, że jesteście już synami tej ziemi, żeście naprawdę Ślązacy i od was ten region naszej Ojczyzny oczekuje realizacji zadania pojednania. (...) Zwłaszcza zaś pojednania z naszym sąsiadem z zachodu. Za Odrą i Nysą Łużycką też mieszkają i żyją siostry i bracia, którzy po raz pierwszy w dziejach chcą być naszymi przyjaciółmi. Pozwólmy im na to i odwzajemnijmy się tym samym nastawieniem. My, na Śląsku Opolskim, jesteśmy obciążeni wieloma zaszłościami historycznymi, wy tych obciążeń nie macie. (...) Alumni legnickiego seminarium, wam łatwiej uwierzą i wy skuteczniej przyczynicie się do tego, iż w samym sercu Europy pojednanie wynikające z prawdy Chrystusa, przekuwane w miłość, zacznie święcić tryumfy, i zacznie promieniować na całą Europę Środkowo-Wschodnią" [9] .


Pierwszym rektorem WSD Diecezji Legnickiej został ks. dr Stefan Regmunt. Po jego nominacji na biskupa pomocniczego od 01.02.1995 r. do 19.06.2013 r. funkcję tę pełnił ks. dr Leopold Rzodkiewicz, a od 20.06.2013 r. rektorem WSD jest ks. dr Piotr Kot. Wicerektorem od 01.09.1993 r. do 22.06.1998 r. był ks. dr Stanisław Araszczuk, a od 22.06.1998 r. do 28.06.2004 ks. dr Marek Korgul (2003 - 2004 pełnił funkcję wicerektora d.s. studiów),od 28.06.2004 - 11.09.2009 funkcje wicerektora pełnił ks. dr Sławomir Stasiak (2003 - 2004 wicerektor ds. wychowawczych); od 02.07.2012 r. do 19.06.2013 r. funkcję wicerektora pełnił ks. dr Piotr Kot. Pozostali wychowawcy to:

Ojcowie duchowni:

Ks. dr Marek Adaszek ust. 01.09.1993 r. zm. 13.10.2008 r.
Ks. lic. Mieczysław Bętkowski ust. 01.11.1993 r. odw. 13.05.2006 r.
Ks. dr Bogusław Drożdż ust. 01.07.1996 r. odw. 22.06.1998 r.

Ks. lic. Bogdan Żygadło ust. 22.06.1998 r. odw. 27.06.2005 r.
Ks. dr Marek Osmulski ust. 01.07.2002 r. odw. 30.06.2011 r.
Ks. dr Krzysztof Wiśniewski ust. 27.06.2005 r.
Ks. dr Mirosław Makowski ust. 13.05.2006 r.
Ks. dr Paweł Wołczański ust. 22.06.2011 r.

Prefekci:

Ks. dr Marek Korgul ust. 01.09.1993 r. odw. 22.06.1998 r.
Ks. lic. Krzysztof Krzyżanowski ust. 26.06.1995 r. odw. 28.06.1999 r.
Ks. dr Sławomir Stasiak ust. 22.06.1998 r. odw. 01.09.1999 r.
Ks. dr Adam Lasek ust. 01.09.1999 r. od 22.06.1998 - Prefekt studiów
Ks. dr Jan Pazgan ust. 01.09.1999 r. odw. 25.06.2001 r.
Ks. dr Dariusz Mikoda ust. 01.09.1999 r. odw. 25.06.2000 r.
Ks. lic. Piotr Dębski ust. 26.06.2000 r. odw. 30.06.2003 r.
Ks. lic. Sławomir Augustynowicz ust. 25.06.2001 r. odw. 28.06.2004 r.
Ks. mgr Marek Lach ust. 30.06.2003 r. odw. 27.06.2005 r.
Ks. mgr-lic Piotr Góźdź ust. 28.06.2004 r.
Ks. dr Mirosław Makowski ust. 27.06.2005 r odw. 13.05.2006 r.

 

Dyrektorzy administracyjni:

Ks. lic. Andrzej Raszpla ust. 11.04.1993 r. odw. 26.06.1995r
Ks. lic. Stanisław Bielawski ust. 26.06.1995 r odw. 29.06.1997 r.
Ks. lic. Stanisław Szupieńko ust. 30.06.1997 r. odw. 01.07.1999 r.
Ks. dr Zbigniew Radziwołek ust. 28.06.1999 r. odw. 27.06.2005 r.
Ks. dr Piotr Zawadka ust. 27.06.2005 r.

Dyrektorzy biblioteki:

Ks. dr Stanisław Araszczuk ust. 01.09.1993 r. odw. 02.02.1997 r.
Ks. dr Bogusław Drożdż ust. 03.02.1997 r.
   

W ciągu dwunastu lat istnienia seminarium legnickiego wykonano szereg prac remontowo-adaptacyjnych, które miały na celu dostosowanie budynku do jeszcze lepszego i bardziej funkcjonalnego spełniania zadań dydaktyczno-wychowawczych. Wśród najważniejszych należy wymienić:

    adaptacja i remont głównego i najbardziej eksponowanego pomieszczenia w budynku (auli za czasów niemieckich i sali kinowej za czasów radzieckich) z przeznaczeniem go na kaplicę seminaryjną, której poświęcenia dokonał Metropolita Gnieźnieński Ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński w dniu patronalnego święta WSD 19 marca 1996 roku. Zgodnie z wolą Biskupa Legnickiego kaplica ma upamiętniać 50-lecie kapłaństwa Ojca Świętego Jana Pawła II.

  Remont domu przy ulicy Grunwaldzkiej 50 w tzw. "Kwadracie" i przeznaczenie go dla I roku formacji seminaryjnej. Poświęcenia domu i erygowania kaplicy w dniu 8 listopada 1998 roku dokonał Biskup Legnicki Tadeusz Rybak. Wraz z domem dla roku propedeutycznego przejęto najpierw w dzierżawę, a potem na własność (30 maja 2000) przylegający do budynku kompleks boisk sportowych, który po koniecznych naprawach i adaptacjach służy nie tylko alumnom, ale także młodzieży i dzieciom z Legnicy.

  2 czerwca 1998 roku - w pierwszą rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Legnicy Biskup Legnicki poświęcił i uroczyście otworzył wyremontowane pomieszczenia biblioteczne, które służą alumnom i studentom teologii, a także licznej społeczności akademickiej z całej diecezji. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego otrzymała imię Jana Pawła II.

  18 kwietnia 1996 roku Seminarium Duchowne przejęło od Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame dom w Szklarskiej Porębie Górnej (tzw Biała Dolina) przy ulicy Wolności 11, który został wyremontowany i adoptowany jako Dom Rekolekcyjny WSD. Zgodnie z założeniami Dom Rekolekcyjny , który jest miejscem spotkań z kandydatami do naszego seminarium ma także służyć rekolekcjom kapłańskim oraz wypoczynkowi kapłanów i alumnów.

Artykuł niniejszy pozwala wymienić tylko największe przedsięwzięcia w dziedzinie remontowo-adaptacyjnej jakie podjęto w Wyższym Seminarium Duchownym od początku jego utworzenia. Z pewnością należy tutaj wspomnieć trwającą jeszcze ogromnie kosztowną wymianę okien w budynku seminaryjnym (około 600 okien), a także wymianę i unowocześnienie instalacji grzewczej i elektrycznej. Wszystkie wykonane i zaplanowane prace są zawsze wyliczone w corocznym sprawozdaniu z działalności WSD prezentowanym z okazji inauguracji roku akademickiego. Należy jednak podkreślić ogromny zakres wykonanych już prac, które mogły zostać podjęte dzięki ofiarności kapłanów i wiernych diecezji legnickiej, a także licznego grona Dobrodziejów, którzy zatroskani o powołania nie szczędzili modlitw i ofiar materialnych dla wsparcia dzieła służącego formowaniu powołań kapłańskich.

Wychowanie seminaryjne, zgodnie z zaleceniami adhortacji apostolskiej Jana Pawła II dotyczącej formacji kapłańskiej, obejmuje cztery uzupełniające się wymiary: ludzki, duchowy, intelektualny i duszpasterski [10] .

Formacja ludzka ma na celu zbudowanie fundamentu jakim jest dojrzale ukształtowana osobowość przyszłego kapłana. Seminarium pomaga rozwijać zespół cech ludzkich, zdolność do utrzymywania więzi z innymi, wspiera proces kształtowania u kandydata do kapłaństwa dojrzałości uczuciowej, będącej wynikiem wychowania do prawdziwej i odpowiedzialnej miłości. Pobyt w seminarium jest dla alumnów szkołą karności kościelnej i okazją do wyrobienia charakteru. Formację ludzką należy uważać nie tylko za skuteczną podporę wspólnego życia i miłości, lecz za niezbędną część dojrzałości osobistej i dla wyrobienia innych dyspozycji duchowych, które wielce pomagają do skoordynowanej oraz owocnej działalności Kościoła. Zadanie to wypływa ze specyfiki posługi kapłańskiej, wymagającej dojrzałej ludzkiej osobowości, która byłaby dla ludzi pomostem, a nie przeszkodą w spotkaniu się z Chrystusem. Ważnym czynnikiem tej formacji stał się sport. W seminarium klerycy mają możliwość uprawiania sportu. Mogą korzystać z profesjonalnie wyposażonej siłowni, a także dzięki życzliwości dyrektorów szkół legnickich, z krytego basenu i sal gimnastycznych. Seminaryjna reprezentacja piłkarska zdobyła tytuł wicemistrzowski w Mistrzostwach Polski Wyższych Seminariów Duchownych oraz szereg pucharów w organizowanych imprezach sportowych.

Wymiar formacji ludzkiej znajduje swoje dopełnienie w formacji duchowej, która jak podkreśla Papież "jest sercem, które jednoczy i ożywia (...) bycie kapłanem i jego działalność" [11] . Dojrzewaniu duchowemu sprzyja codzienna Eucharystia, która stanowi centrum życia wspólnoty seminaryjnej, konferencje ojców duchownych, miesięczne dni skupienia i dwie serie rekolekcji odbywające się na początku roku akademickiego i w pierwszym tygodniu Przygotowania Paschalnego. Przyjęcie każdej posługi i święceń poprzedzają również dni skupienia i rekolekcje dla każdego rocznika.

Niezbędny element formacji ludzkiej i duchowej stanowi przygotowanie intelektualne. Wymagania "nowej ewangelizacji", sytuacja obojętności religijnej, nowe problemy i pytania dyktowane przez odkrycia naukowe i techniczne, "zjawisko daleko posuniętego pluralizmu" stawia formację intelektualną na jednym z naczelnych miejsc w wychowaniu seminaryjnym [12] . Sześcioletnia formacja intelektualna obejmuje najpierw dwuletni cykl studium filozoficznego, a następnie czteroletnie studium teologiczne.

W dniu 10 marca 1994 roku Dokumentem Kongregacji Wychowania Katolickiego (ds. Seminariów i Instytutów Naukowych) Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej zostało afiliowane (na pięć lat) do Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu [13] . Afiliacja została przedłużona na następne pięć lat dokumentem tej samej Kongregacji z dnia 25 maja 1999 roku [14] . Wszyscy pracownicy naukowi WSD należą jednocześnie do Rady Wydziału PWT we Wrocławiu. Ks. Leopold Rzodkiewicz należy do Senatu Uczelni, jako przedstawiciel seminarium afiliowanego i przedstawiciel Rektora PWT dla studentów świeckich studiujących teologię w Legnicy, ks. dr hab. Władysław Bochnak jest kierownikiem (wspólnie z Ks. prof. dr hab. Józefem Swastkiem) Katedry Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Współczesnych, wykładowcy w stopniu doktora są adiunktami, a w stopniu licencjata są asystentami w poszczególnych Instytutach i Katedrach uczelni wrocławskiej. Absolwenci legnickiego seminarium po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych mogą tym samym zdobywać tytuł magistra teologii. Od momentu powstania diecezji święcenia kapłańskie, a zarazem magisterium uzyskało 250 absolwentów.

 

 

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE DIECEZJI LEGNICKIEJ

NEOPREZBITERZY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 

 

 

 

 

Neoprezbiterzy

Rok akademicki

Liczba wyświęconych

1991/ 1992

15

1992/ 1993

15

1993/ 1994

12

1994/ 1995

13

1995/ 1996

8

1996/ 1997

11

1997/ 1998

19

1998/ 1999

12

1999/ 2000

12

2000/ 2001

16

2001/ 2002

11

2002/ 2003

11

2003/ 2004

18

2004/ 2005

12

2005/ 2006 7
2006/ 2007 7
2007/ 2008 2
2008/ 2009 10
2009/ 2010 16
2010/ 2011 10
2011/ 2012 7
2012/ 2013 7
2013/ 2014 6
2014/ 2015 5
2015/ 2016 2
2016/2017 3

Razem

267

 

 Wyższe Seminarium Duchowne sprawowało również opiekę naukową nad Diecezjalnymi Kolegiami Teologicznymi w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu, nad Katolickim Uniwersytetem Ludowym w Chojnowie, filiami w Strzegomiu i Gryfowie Śląskim-Biedrzychowicach oraz Diecezjalnym Studium Organistowskim w Legnicy.

  W dojrzewaniu intelektualnym alumnów legnickiego seminarium niezastąpioną rolę odgrywa księgozbiór biblioteczny. Biblioteka zawiera nowocześnie wyposażone czytelnie i pomieszczenia katalogowe. Wciąż rośnie księgozbiór biblioteczny, który obecnie liczy ponad 100 000 woluminów, książek z zakresu teologii i filozofii, historii, prawa kanonicznego, literatury pięknej znajdujących się w końcowej fazie komputerowego katalogowania.. Biblioteka gromadzi książki stare (również starodruki) i nowe, czasopisma, przedwojenne księgi metrykalne, albumy, edukacyjne taśmy video o profilu religijnym, plakaty, broszury i pamiątkowe medale. Znajduje się w niej specjalny dział poświęcony historii i tradycji ziem wchodzących w skład diecezji legnickiej.

 

Ważnym elementem, który służy intelektualnemu rozwojowi alumnów są organizowane przy współudziale WSD Diecezji Legnickiej Kongresy Diecezjalne. Dotychczas odbyły się Kongresy poświęcone następującej problematyce: 1994 - narkomania, 1995 - trzeźwość, 1996 - rodzina, 1997 - młodzież, 1999 - osoby niepełnosprawne. W roku Jubileuszowym alumni i przełożeni uczestniczyli w Krajowym Kongresie Powołań, który odbył się w maju na Jasnej Górze, a wszyscy przełożeni w Jubileuszowej Konferencji Formatorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych i Delegatów Biskupich ds. Stałej Formacji Kapłańskiej w Częstochowie, w 2003 - Kongres Różańcowy. Kongresy gromadzą nie tylko duchownych i świeckich studentów teologii, lecz także osoby i organizacje interesujące się tymi zagadnieniami z terenu całej diecezji legnickiej. Jest to forum wymiany myśli i dzielenia się doświadczeniami licznych uczestników kongresowych obrad.

 

Inną formą budowania środowiska intelektualnego są organizowane przez Towarzystwo Naukowe przy Wyższym Seminarium Duchownym wykłady otwarte, które prowadzą znane i cenione osoby w dziedzinie nauki i kultury.

 

Ożywiającym elementem w naukowym środowisku są wydawane w serii Biblioteka Diecezji Legnickiej teologiczne rozprawy wykładowców seminaryjnych. Wyrazem aktywności naukowej jest udział zarówno wykładowców, jak i studentów w sympozjach i konferencjach naukowych na terenie całego kraju, a także liczne artykuły publikowane przez pracowników naukowych w różnych czasopismach teologicznych

Ważną rolę integracyjną dla akademickiego środowiska diecezji legnickiej pełni inicjatywa organizowania każdego roku opłatkowego spotkania nauczycieli akademickich z trzech głównych ośrodków diecezji: Jeleniej Góry, Legnicy i Wałbrzycha.(po podziałe diecezji z Legnicy i Jeleniej Góry). Miasta te gromadzą w różnych szkołach wyższych rzeszę ponad 25 tysięcy studentów, a spotkanie z rektorami i pracownikami akademickimi z tych środowisk pozwala lepiej poznać, w wielu aspektach wspólne, problemy i znajdować nowe formy współpracy.

 

Takie spotkania stają się okazją do nawiązywania współpracy międzyuczelnianej, której dobrym przykładem jest podpisana 3 kwietnia 2001 roku współpraca pomiędzy Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy, którą podpisali rektorzy obu uczelni: Ks. dr Leopold Rzodkiewicz i Prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski. Przedmiotem umowy jest współpraca obu stron w zakresie dydaktyki, nauki i działalności popularyzatorskiej. W zakresie dydaktyki umowa zapewnia studentom obu uczelni możliwości korzystania z biblioteki i czytelni. Wymianę doświadczeń dotyczących metodyki nauczania i wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych oraz wymianę kadry dydaktycznej. W dziedzinie nauki obie szkoły będą organizować wspólne sesje naukowe, sympozja, konferencje oraz wymieniać własne wydawnictwa. Natomiast wspólna działalność popularyzatorska obejmować będzie organizowanie imprez masowych o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, jak również popularyzowanie wiedzy o Legnicy i regionie dolnośląskim. Umowa jest zawarta na trzy lata i jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy, przedłuża się ją automatycznie na kolejne trzy lata. Podpisana umowa umożliwia praktyczną współpracę obu uczelni, która przyjęła konkretne już formy w postaci prowadzenia zajęć dydaktycznych w PWSZ przez trzech pracowników naukowych WSD oraz wspólne zorganizowanie dwudniowego sympozjum naukowego z okazji 760 rocznicy bitwy z Mongołami pod Legnicą.

Celem sześcioletniej formacji alumnów w seminarium jest należyte przygotowanie do pracy duszpasterskiej. Formacja duszpasterska jako ważny element pracy wychowawczej pozwala praktycznie realizować zdobyte wiadomości. Duszpasterski cel nadaje wymienionym powyżej elementom formacji "określoną treść i konkretne cechy, a także integruje i kształtuje całą formację przyszłych kapłanów" [15] . Studenci piątego roku odbywają miesięczną praktykę katechetyczną w wyznaczonych parafiach. Alumni ostatniego roku, który szczególnie w drugim semestrze posiada charakter bezpośredniego przygotowania do pracy parafialnej, w styczniu i w okresie Przygotowania Paschalnego podejmują praktyki parafialne i właściwe im z racji święceń diakonatu posługi duszpasterskie. Ważnym elementem przygotowania do pełnienia funkcji duszpasterskiej są różne grupy zainteresowań, które istnieją w legnickim seminarium. Alumni uczestniczą w zajęciach chóru seminaryjnego, zespołu muzycznego Semen, Ruchu Światło-Życie, Kole Misyjnym, Kole PTTK. W czasie wakacji wszyscy alumni są zobowiązani do uczestnictwa w określonej formie pracy z dziećmi lub młodzieżą, pod kierunkiem odpowiedzialnego za tę formę wypoczynku duszpasterza (np. obozy harcerskie, rekolekcje oazowe, sportowa olimpiada ministrantów, pielgrzymka piesza na Jasną Górę, Spotkania Młodych, wyjazdy z ministrantami, kolonie organizowane przez Caritas). Ponadto należy odnotować udział alumnów w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych i pomoc w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Seminaryjna wspólnota otwiera się na wszelkie inicjatywy związane z duszpasterstwem powołaniowym. Każdego roku w czasie przerwy semestralnej organizowane są dwie serie trzydniowych rekolekcji powołaniowych dla młodzieży męskiej szkół ponadpodstawowych. Przez dwanaście lat wzięło w nich udział ponad 2500 młodzieńców. Szczególną wagę przywiązuje się do pracy z młodzieńcami z klas maturalnych, których zaprasza się indywidualnie do spotkań powołaniowych w domu rekolekcyjnym WSD w Szklarskiej Porębie. W ramach Niedzieli Dobrego Pasterza alumni udają się do parafii na spotkania z dziećmi i młodzieżą, gdzie składając świadectwo mówią o powołaniu do służby w Kościele.

Ważną inicjatywą związaną z życiem seminaryjnym i troską o powołania kapłańskie w diecezji było powołanie 25 marca 1993 roku Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Ponad 2 500 tysięczna rzesza wiernych, w prawie 130 kołach parafialnych przez modlitwę i ofiary wspiera pracę formacyjną legnickiego Domu Ziarna. Każdego roku w gmachu WSD odbywa się spotkanie Prezesów, a następnie pielgrzymka wszystkich członków Towarzystwa Przyjaciół WSD do diecezjalnego sanktuarium M. B. Łaskawej w Krzeszowie. Forum kontaktu z Towarzystwem jest Echo Seminarium - czasopismo redagowane przez alumnów. Znajdują się w nich informacje o ważnych wydarzeniach legnickiej wspólnoty, a także propozycje nabożeństw na Pierwsze Czwartki Miesiąca. Od początku powstania ukazało się już 47 egzemplarzy czasopisma, którego nakład wynosi 2500 egzemplarzy. Przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy przygotowywana jest również kartka świąteczna z życzeniami dla wszystkich Dobrodziejów i Przyjaciół WSD.

Mimo krótkiego okresu działalności Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej na trwałe wpisuje się w historię Dolnego Śląska. Nowi kapłani, którzy już od dwunastu lat opuszczają mury kościelnej uczelni uformowani przez studia seminaryjne stanowią trwałe bogactwo duchowe i intelektualne nowej diecezji legnickiej.  

 


[1]   Kan. 238, par 1. "W każdej diecezji , gdzie to jest możliwe, a także potrzebne, winno istnieć wyższe seminarium".
[2]   DFK 4. "Seminaria Wyższe konieczne są dla formacji kapłańskiej".
[3]   Pastores dabo vobis 60. "Wyższe Seminarium jest niezbędnie potrzebne dla formacji kandydatów do kapłaństwa".
[4]   Dar i Tajemnica 10. Kraków 1996.
[5]   Por. K. Dola. Dzieje Kościoła na Śląsku. Cz. I Średniowiecze. Opole 1996 s. 102. K. Matwijowski. Reformacja. Szkolnictwo. Kultura. W: Legnica. Zarys monografii miasta. S. Dąbrowski (red.). Wrocław-Legnica 1998 s. 150.
[6]   Por. J. Harasimowicz.. Akademia Rycerska w: Kultura artystyczna dawnej Legnicy. Opole 1991 s. 74. K. Matwijowski jw. s. 150-152.
[7]   Por. E. Stein. Monographien deutscher Städte. T. XXII Liegnitz. Berlin 1927 s. 147.
[8]   Por. W. Bochnak. Utworzenie diecezji legnickiej (25 III 1992). Szkice Legnickie T. XVI s. 256.
[9]   Cyt za: M. Koprowski. Relacja z inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym. Legnickie Wiadomości Diecezjalne 199 nr s. 73-74.
[10]   Por. Pastores dabo vobis 42.
[11]   Tamże 45.
[12]   Tamże 51.
[13]   Congregatio de Institutione Catholica N. 1591/93/4
[14]   jw.
[15]   Pastores dabo vobis 57

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji