Liturgia Słowa

Grafik liturgiczny

16.06. - 22.06.2019 r.

  
  XI tydzień w ciągu roku

 

 


Jak powstaje grafik liturgiczny?

     Każdą celebrację liturgiczną należy starannie przygotować przy zgodnym współudziale wszystkich zainteresowanych, oraz przy użyciu mszału i innych ksiąg liturgicznych, tak co do strony obrzędowej, jak i spraw duszpasterskich czy muzyki. To fragment 111. punktu Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego; mówi nam on wyraźnie, że przygotowanie celebracji liturgicznej to nie byle co, tylko bardzo ważna sprawa – Boża sprawa. Dlatego w naszym Wyższym Seminarium Duchownym do każdej liturgii przygotowujemy się  z zaangażowaniem i świadomością, że jest ona pamiątką męki  i zmartwychwstania naszego Pana. Każdego tygodnia przygotowywany zostaje przez ceremoniarza grafik liturgiczny, który zawiera propozycje tekstów liturgicznych, a seminaryjny organista dołącza do tego wykaz pieśni na dany dzień tygodnia. Jest to odpowiedzialne zadanie, bo później ten grafik jest omawiany z przełożonym odpowiedzialnym za liturgię w seminarium. Najczęściej odbywa się to o stałej porze w pokoju ceremoniarza. Na spotkaniu jest również organista. Zadaniem ceremoniarza jest uzasadnienie wyboru danego oficjum, prefacji, Modlitwy eucharystycznej lub uroczystego błogosławieństwa,  a organista uzasadnia dlaczego takie akurat pieśni wybrał na dany dzień. Każde spotkanie rozpoczyna i kończy się modlitwą. Następnie zatwierdzony grafik staje się porządkiem celebracji w seminarium. Oczywiście jest to zawsze propozycja, ponieważ w myśl Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego, to zawsze główny celebrans ma prawo wyboru lub zmiany tekstów.     

 

GŁÓWNY CEREMONIARZ

 

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji