Liturgia Słowa

Formacja duchowa i praktyki duszpasterskie

Formacja duchowa

     Rekolekcjom na rozpoczęcie roku akademickiego (26-29.10.2015 r.) przewodniczył ks. dr Marek Dziewiecki z Radomia, a rekolekcjom wielkopostnym (28.02-02.03 br.) bp koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak. Rekolekcje przed posługą akolitatu prowadził ks. Krzysztof Wiśniewski, przed święceniami diakonatu o. Józef Szańca OFMConv. a przed święceniami prezbiteratu ks. Marek Osmulski. W minionym roku klerycy odbywali także dni skupienia prowadzone przez ks. Piotra Kota ‒ Rektora WSD w Legnicy, ojców duchownych Seminarium, a także przez ks. dra Pawła Cembrowicza, proboszcza katedry wrocławskiej i ks. dra Marcina Puziaka − rektora WSD w Bydgoszczy.

         

      Alumni III roku odbyli pieszą pielgrzymkę przed obłóczynami do Krzeszowa, a po obłóczynach udali się na Jasną Górę. Kilka dni po otrzymaniu święceń prezbiteratu na Jasną Górę pielgrzymowali również neoprezbiterzy diecezji legnickiej. Praktyki duszpasterskie

   Zgodnie z wymogami prawa kościelnego i państwowego studenci odbywali praktyki duszpastersko – katechetyczne w wybranych parafiach naszej diecezji. Ponadto klerycy uczestniczyli czynnie w spotkaniach duszpasterskich z grupami osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy (np. w Domu Dziecka Sióstr Elżbietanek i w Domu Pomocy Społecznej w Legnicy) i byli zaangażowani w przygotowanie oraz prowadzenie wszystkich najważniejszych wydarzeń duszpasterskich naszej diecezji, m.in. diecezjalnej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, diecezjalnej pielgrzymki maturzystów, kursu lektorów i psałterzystów.


       W okresie wakacyjnym alumni pomagali w prowadzeniu różnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i osób starszych organizowanych przez poszczególne parafie i Diecezjalną „Caritas”, a także w Zakładzie opiekuńczo-leczniczym „Caritas” w Jeleniej Górze i w Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku, jako terapeuci zajęciowi.

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji