Liturgia Słowa

Działalność powołaniowa i Towarzystwo Przyjaciół WSD

Działalność powołaniowa

  W dniach 29-31 stycznia 2016 r. i 5-7 lutego 2016 r. w legnickim Seminarium odbyły się dwie tury rekolekcji powołaniowych dla młodzieży męskiej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wzięło w nich udział ok. 100 osób.

 

      Ponadto w dniach 27-29 listopada 2015 r. oraz 4-6 marca 2016 r. w WSD odbyły się powołaniowe dni skupienia dla maturzystów i starszej młodzieży zastanawiającej się nad wyborem drogi życia, a w dniach od 25-29 czerwca br. wakacyjny obóz powołaniowy dla młodzieży męskiej. 15 listopada 2015 r. i 17 kwietnia br., alumni naszego Seminarium brali udział w spotkaniach powołaniowych w wybranych parafiach diecezji legnickiej.

 

Szczególną formą aktywności powołaniowej jest:


‒ redagowanie kwartalnika „Echo Seminarium” skierowanego przede wszystkim do Towarzystwa Przyjaciół WSD,

‒ redagowanie kalendarza seminaryjnego,

‒ prowadzenie strony internetowej WSD,

‒ działalność kleryckiego zespołu muzycznego „Semen”.

 

Towarzystwo Przyjaciół WSD

   W  roku akademickim 2015/2016 w naszej diecezji swoją działalność rozwijały koła Towarzystwa Przyjaciół WSDDL, które skupiają łącznie ponad 800 członków. 


   24 stycznia 2015 r. ponad 250 osób - przedstawicieli parafialnych kół TP WSD wzięło udział w spotkaniu kolędowym zorganizowanym przez WSD, a 10 maja przy budynku, w którym formują się alumni I roku odbył się festyn dla Towarzystwa Przyjaciół WSD, w którym uczestniczyło ok. 250 osób z całej diecezji.

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji