Liturgia Słowa

Działalność naukowa 1

        W roku sprawozdawczym WSD w Legnicy zorganizowało sesję naukową pt. „Chrzest - dar niedoceniony”. Miała ona miejsce 14 listopada 2015  r. w auli WSD i zainaugurowała roczny cykl wykładów otwartych. Jej uczestnicy wysłuchali prelekcji biskupa legnickiego prof. dra hab. Zbigniewa Kiernikowskiego oraz ks. prof. dra hab. Dariusza Koteckiego z Torunia, ks. prof. dra hab. Pawła Podeszwy z Gniezna i ks. dra Janusza Wilka z Katowic.


      W ramach wykładów otwartych w roku akademickim 2015/2016 w WSD odbyły się 4 konferencje naukowe:


‒ 5 grudnia 2015 r. ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik z Wrocławia przedłożył wykład pt. „Gołębica, zazdrosne anioły i diabeł – czyli o tym, co chrzest Jezusa ma wspólnego z moim”.

‒ 23 stycznia 2016 r. ks. dr Zbigniew Chromy ze Świdnicy wygłosił prelekcję zatytułowaną „Chrzest sakramentem wiary”.

‒ 5 marca 2016 r. ks. prof. PWT dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prorektor PWT we Wrocławiu, w ramach wykładu otwartego zaprezentował temat „Biblia Tysiąclecia − Biblia na Millenium chrztu Polski”.

‒ 7 maja 2016 r. dr Anna Rambiert-Kwaśniewska z PWT we Wrocławiu wygłosiła wykład pt. „O najpiękniejszej z szat. Pawłowa wizja odziewania w kontekście chrztu”.

 

     Ponadto, 9 kwietnia 2016 roku Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej we współpracy z Duszpasterstwem Ludzi Pracy ’90 zorganizowało sesję naukową pt. „Bitwa pod Legnicą”, w czasie której prelekcje wygłosili:

− dr Anna Sutowicz, historyk kultury średniowiecznej z wrocławskiego oddziału „Civitas Christiana”,

− bp Włodzimierz Juszczak, ordynariusz diecezji wrocławsko-gdańskiej kościoła greckokatolickiego,

− prof. Romuald Szeremietiew,

− ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk z Legnicy.

         

      W roku sprawozdawczym Biblioteka była współorganizatorem sesji naukowej: Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 – Głos, który nie umilkł (30 września 2016). Ponadto pracownicy biblioteki seminaryjnej wzięli udział w 22. Walnym Zgromadzeniu Federacji Bibliotek Kościelnych Fides w dn. 12-14 września 2016 r. w Warszawie.


Wykładowcy naszej uczelni w roku sprawozdawczym uczestniczyli aktywnie w spympozjach i oknferencjach naukowych, wygłaszając komunikaty, referaty i wykłady


Ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk:

‒ 19 kwietnia 2016 r. − Sakramentalny i pozasakramentalny wymiar miłosierdzia (sala Senatu PWT Wrocław).

 

Ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż :

− 22.10.2015 – Legnica, Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90, wykład: Siedem podstawowych zasad etyczno-społecznych.

 

− 13.11.2015 – Międzyrzecz, Uroczystość rozpoczęcia pierwszego synodu diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, wykład: Powołani do synodalnej winnicy.

 

− 02.02.2016 – Legnica, Rejonowe Spotkanie Duszpasterstwa Rodzin, Rejon Zachodni Polski (2-3.02.2016), animator panelu (z udziałem przedstawicieli: Spotkania Małżeńskie, Equpies Notre-Dame, Ruch Szensztacki, Stowarzyszenie „Pro Familia” w Polkowicach, Salezjańska Wspólnota Rodzin „Nazaret” w Lubinie): Wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia miejscem towarzyszenia małżeństwom.

 

− 20.02.2016 – Legnica, Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli, Konferencja ekumeniczna w pierwszą rocznicę podpisania Apelu biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce oraz zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej o poszanowanie i chrześcijańskie świętowanie niedzieli (20.01.2015 r.), hasło: „By na nowo odkryć dzień Pański”, wykład: Dlaczego mamy świętować w niedzielę? – argumenty Listu apostolskiego św. Jana Pawła II Dies Domini.

 

− 18.04.2016 – Wrocław, Obserwatorium Społeczne, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Debata Społeczna w 1050-lecie Chrztu Polski, tytuł: „Tożsamość Polski”, (uczestnicy: Kornel Morawiecki – Marszałek Senior Sejmu VIII kadencji, Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty, Wojciech Kucharski – dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość, o. Michał Legan OSPPE – paulin z Jasnej Góry), prowadzenie debaty.

 

− 19.04.2016 – Wrocław, PWT, Sesja naukowa, hasło: „Sakramentalny i pozasakramentalny wymiar miłosierdzia”, wykład: Cnota miłosierdzia – poszukiwanie moralne między sprawiedliwością a miłością.

 

− 23.05.2016 – Wrocław, Spotkanie formacyjne Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Archidiecezji Wrocławskiej, wykład: Dotyk Jezusa – wydarzenie eucharystyczne w Legnicy.

 

− 30.09.2016 – Legnica, Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego, Sesja naukowa, hasło: „Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 – głos, który nie umilkł”, wykład: Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 – dzieło, które wpisuje się w historię diecezji legnickiej.

 

Ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak:

‒ 16.10.2015 r. – Dzierżoniów, XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki, wykład pt.: Wzloty i upadki pasjonatów języka hebrajskiego.

 

− 21.11.2015, Toruń Radio Maryja, prowadzenie audycji Szukając Słowa Bożego oraz nagranie audycji do TV TRWAM pt. Słowo życia.

 

− 13.01.2016, Wrocław, PWT, Dzień Judaizmu, wykład pt.: Eliaszu co ty tu robisz?

 

− 17.01.2016 r. – Warszawa, „Caritas” Polska, Spotkanie Moderatorów Dzieła Biblijnego.

 

− 16.04.2016 r. – Wilno, Seminarium Duchowne, Międzynarodowa Konferencja na temat Roku miłosierdzia, wykład pt.: Bóg okazuje miłosierdzie komu chce.

 

− 23.04.2016 r. – Toruń Radio Maryja, prowadzenie audycji Szukając Słowa Bożego oraz nagranie audycji do TV TRWAM pt. Słowo życia.

 

− 12.05.2016 r. – Wrocław, PWT, Cykl wykładów pt. „Warto wiedzieć”, wykład pt.: Problem cierpienia na podstawie fragmentów Księgi Hioba.

 

− 07.06.2016 r. – Świdnica, „Dni Kultury Chrześcijańskiej”, wykład pt.: Miłosierdzie Boże według Listu do Rzymian.

 

− 09.06.2016 r. – Wrocław, UWr, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku”, wykład pt.: Uzdrowienia Jezusa jako przywracanie niepełnosprawnych do społeczeństwa.

 

− 11.06.2016 r. – Toruń Radio Maryja, prowadzenie audycji Szukając Słowa Bożego oraz nagranie audycji do TV TRWAM pt. Słowo życia.

 

− 23.07.2016 r. – Toruń Radio Maryja, prowadzenie audycji Szukając Słowa Bożego oraz nagranie audycji do TV TRWAM pt. Słowo życia.

 

− 30.08.2016 r. – Warszawa, Centrum Promocji Informacji, Seminarium pt.: Ocena i rozwój czasopism naukowych. Podnoszenie jakości i standardów wydawniczych.

 

− 19-21.09.2016 r. – Rzeszów, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i Sympozjum Biblistów Polskich.

 

− 21.09.2016 r. – Wrocław, XIX Dolnośląski Festiwal Nauki, wykład pt.: Spotkanie z Biblią obowiązek, przyjemność czy pasja?

 

Ks. dr Piotr Dębski:

Wygłoszone wykłady i referaty:

‒ Prelekcja i prowadzenie koncertu z okazji 200 rocznicy urodzin Moriza Brosiga, Archikatedra Wrocławska, Wrocław 15.10.2015.

− Cykl koncertów: Historyczne Organy Dolnego Śląska, Akademia Muzyczna im Karola Lipińskiego we Wrocławiu, wykład:  Zabytkowe organy kościoła pw. Św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim, Gryfów Śląski  23.04.2016.

 

Udział w sesjach naukowych:

‒ Konferencja naukowa Fons de domo Domini egreditur, Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych,  Poznań 13 – 15 września 2016.

 

− VIII Ogólnopolska Sesja i Warsztaty dla muzyków kościelnych  pt.: Piórko na wietrze Boskiego tchnienia. Muzyka św. Hildegardy z Bingen inspiracją dla współczesnych, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 20.11.2015.

 

Działalność artystyczna i naukowa:

‒ Współorganizacja: 200 rocznica urodzin Moriza Brosiga, Msza św. i koncert, Archikatedra Wrocławska, 15.10.2015.

− Organizacja cyklu koncertów pt.: Historyczne Organy Dolnego Śląska, Akademia Muzyczna im Karola Lipińskiego we Wrocławiu, wraz z warsztatami, Gryfów Śląski 23.04.2016.

− Organizacja letnich koncertów organowych „Muzyka dawnych mistrzów” codzienne koncerty organowe w bazylice pw. Wniebowzięcia NMP, oraz w Kościele św. Józefa w Krzeszowie oraz koncerty w kościele poklasztornym w Boromovie (Czechy). 28.06 – 04.09.2016.

− Przygotowanie i prowadzenie koncertów organowych z okazji poświęcenia i inauguracji organów w Bogatyni, par. pw. Św. Maksymiliana, 15.05.2016 oraz w Bolesławcu, par. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 19.06.2016.

− Przygotowanie ekspertyz konserwatorskich i nadzór konserwatorski nad pracami przy zabytkowych organach w Bogatyni, Jeżowie Sudeckim, Bolesławcu, Pisarzowicach, Lądku Zdroju, Legnicy, par. pw. św. Jacka, Ząbkowicach, Zagrodnie w 2015 i 2016 r.

 

Ks. dr Piotr Kot:

Wygłoszone referaty:

‒ „Chrześcijańska wizja małżeństwa – towarzyszenia małżeństwom przez rekolekcje”, Wykład podczas Rejonowego Spotkania Duszpasterstwa Rodzin Rejonu Zachodniego w Legnicy (02.02.2016 r.)

 

− „Miłosierdzie w Biblii na przykładzie Oz i Mt”, Wykład na spotkaniu parafialnych wspólnot formacyjnych w Olszynie (04.03.2016 r.)

 

− „Rozmowy z Bogiem w wybranych utworach Księgi Psalmów”, konferencja z cyklu „Warto wiedzieć” w PWT we Wrocławiu (02.06.2016 r.)

 

Wykłady w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym TV TRWAM

(katedra Ewangelii synoptycznych):

− „Stare i nowe” (12.12.2015 r.)

 

− „Łuskanie kłosów w szabat” (12.03.2016 r.)

 

− „«Miłosierdzia pragnę, nie ofiary» (Oz 6,6). Prymat miłosierdzia w świetle Pierwszej Ewangelii” (14.05.2016 r.)

 

Ks. dr Jarosław Kowalczyk:

‒ 20-21 listopada 2015 r., Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, udział w XXXVI Ogólnopolskim Sympozjum Katechetycznym: XXV lat nauczania religii w polskiej szkole. Między nadzieją a rzeczywistością.

 

− 19-20 stycznia 2016 r., Konstancin-Jeziorna – udział w spotkaniu Koordynatorów Diecezjalnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, homilia podczas Mszy świętej na rozpoczęcie spotkania.

 

− 11-12 marca 2016 r., Poznań – Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., XV Sympozjum Katechetyczne: Jeden kierunek – wiele możliwości. Zmiany
w szkolnictwie w kierunku nowej podstawy programowej
.

 

− 8-10 czerwca 2016 r., Nałęczów (Archidiecezja Lubelska) – Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych: Katecheza wobec wyzwania uchodźców i dialogu międzyreliginego.

 

− 19-21 września 2016 r., Warszawa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, I Kongres Teologii Praktycznej, V sesja plenarna: sprawozdanie z pracy w grupie tematycznej pt. Duszpasterstwo młodzieży.

− 20 września 2016 r., Warszawa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Walne Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.

 

Ks. dr Sławomir Kowalski:

− Udział w Ogólnopolskim spotkaniu profesorów i wykładowców historii Kościoła w Gnieźnie 31.03-01.04.2016 r.

 

Ks. dr Krzysztof Wiśniewski:

‒ 19.12.2015 – Legnica – Jezus Chrystus obliczem miłosierdzia Ojca. Dzień skupienia Akcji Katolickiej. Wykład: Miłosierdzie – Imię Boga i zadanie dla człowieka.

− 28.04.2016 – Legnica. Duszpasterstwo Ludzi Pracy ‘90 – Wykład: Cuda eucharystyczne – badanie teologiczne w kontekście Wydarzenia Eucharystycznego w Legnicy.

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji